Om Stiftelsen för Åbo Akademi - Stiftelsen för Åbo Akademi

Om Stiftelsen för Åbo Akademi

Stiftelsen för Åbo Akademi har i över 100 år skapat framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, akademisk utbildning och kultur på svenska i Finland. Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi. Bekanta dig med våra stadgar här. I vår verksamhet ingår även att upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur samt upprätthålla eller deponera bok-, konst- och vetenskapliga samlingar. Vi äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar vårt ändamål. Årligen delar vi ut 15-20 miljoner euro i pris, understöd, stipendier och bidrag.

Vår verksamhet genomsyras av samhällsansvar, öppenhet, kvalitet och hållbarhet. Läs mer om vår strategi, vår vision och våra värderingar här.

Vi är medlem i Stiftelser och fonder rf och följer god stiftelsepraxis.

Vi finns tack vare privatpersoners engagemang

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades den 18 juni 1917 på initiativ av 35 privatpersoner. Grundkapitalet var 3,47 miljoner dåtida mark. Ändamålet var att med avkastningen av det donerade kapitalet grunda och upprätthålla en högskola i Åbo med svenskt undervisningsspråk under namn av Åbo Akademi. Åbo Akademi grundades år 1918 och upprätthölls utan stöd av varken stat eller kommun fram till medlet av 1950-talet. År 1956 fick Åbo Akademi sitt första statsbidrag som motsvarade 4 procent av akademins totala budget. Från och med 1963 utföll bidraget som lagstadgat statsunderstöd. Åren 1970-1981 uppgick statsbidraget till 75 procent av verksamhetskostnaderna. Slutligen år 1981 förstatligades Åbo Akademi, som det sista privata universitetet i Finland. Stiftelsen och universitetet skildes då åt juridiskt och ekonomiskt och Stiftelsen för Åbo Akademi fick nya stadgar och en ny roll. I dag är vi en av Finlands största stiftelser. Vår verksamhet är möjlig tack vare de donationer vi fått.