Museet Ett Hem är stängt 2022 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
KulturKulturbärande verksamhetMuseer

Museet Ett Hem är stängt 2022

Museet Ett Hem och Gadolinia

Ett Hem kommer att vara stängt för publik en längre tid då grannbyggnaden Gadolinia rivs och byggarbetena på campus pågår. Eftersom skyddandet av museiföremålen redan inletts håller museet tyvärr stängt december 2021 och åtminstone hela år 2022. Museet öppnar för besökare igen då trygga museibesök är möjliga.

Ett Hem kommer att öppna som ett digitalt museum på digimuseo.fi under 2022, vilket gör det möjligt att besöka museet virtuellt. Medan Ett Hem är stängt koncentrerar sig personalen på samlingsarbete. Museiföremålen fotograferas och arbetet med att publicera samlingarna i Finna fortsätter. Även konservering av museiföremål sker under denna period.