Kontors- och affärsfastigheter - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Kontors- och affärsfastigheter

Kontors- och affärsfastigheterna är en del av stiftelsens fastighetsplaceringar. Fastigheterna är främst belägna i Åbo.

Auriga Business Center

Hertig Johans parkgata 21, Åbo

Läs mer om Auriga

Lilla Neapolitan

Biskopsgatan 14, Åbo

Läs mer om Lilla Neapolitan

Hus Lindman, Grädda

Biskopsgatan 15, Åbo

Läs mer om restaurangen

Gripen

Tavastgatan 13, Åbo

Gripen blev klart 1999 och har en golvyta på 3400 m². Namnet Gripen härstammar från kvarterets historiska benämning. Fastighetens hyresgäster är bl.a. Åbo Akademi och Domkapitlet.

Observatoriet

Observatoriet

Vårdberget, Åbo

Observatoriet på Vårdberget ritades av arkitekten Carl Ludvig Engel och byggnaden uppfördes 1817–1819 för den Kungliga Akademin i Åbo. Akademin flyttades till Helsingfors 1828 och efter det har bl.a. Åbo Navigationsskola, Sjöhistoriska museet och Åbo Konstmuseum varit inhysta i byggnaden. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte Observatoriet 2007 och numera fungerar byggnaden som stiftelsens kansli.

Besök Observatoriet i Digimuseet

Reuterska huset

Henriksgatan 9, Åbo

Reuterska huset byggdes 1861-1863 för assessorn och hovrättsrådet Karl Procopé enligt ritningar efter Georg Theodor Chiewitz och Frans Lüchou. Åbo Akademi övertog fastigheten i början av 1920-talet, därefter har handelshögskolan, kursbiblioteket och den teologiska fakulteten funnits i huset. Reuterska husets grundrenovering blev klar hösten 2017. Idag inhyser fastigheten hyresgäster som exempelvis Folkhälsan.

Åhuset

Gezeliusgatan 2 a, Åbo

Åhuset uppfördes 1830–1831 för boktryckaren Christian Johan Ludvig Hjelt. Fastigheten inköptes av Stiftelsen för Åbo Akademi 1941. Huset delades in i flera mindre lägenheter och uthyrdes till en början åt privatfamiljer. 1966 inleddes en större ombyggnad för att bereda plats för Statsvetenskapliga fakulteten. Även tyska institutionen och språklaboratoriet har vistats i Åhuset. Huset är grundsanerat 2010–2012 och idag uthyrd för kontorsbruk.