Kontors- och affärsfastigheter

Kontors- och affärsfastigheterna är en del av stiftelsens fastighetsplaceringar. Fastigheterna är främst belägna i Åbo.

Auriga Business Center
Hertig Johans parkgata 21, Åbo

Läs mera

Lilla Fabbes
Biskopsgatan 14, Åbo

Läs mera

Hus Lindman, Grädda
Biskopsgatan 15, Åbo

Läs mer

Gripen
Tavastgatan 13, Åbo

 

Gripen blev klart 1999 och har en golvyta på 3400 m². Namnet Gripen härstammar från kvarterets historiska benämning. Fastighetens hyresgäster är bl.a. Åbo Akademi och Domkapitlet.

Observatoriet

Observatoriet
Vårdberget, Åbo

Observatoriet på Vårdberget ritades av arkitekten Carl Ludvig Engel och byggnaden uppfördes 1817-1819 för den Kungliga Akademin i Åbo. Akademin flyttades till Helsingfors 1828 och efter det har bl.a. Åbo Navigationsskola, Sjöhistoriska museet och Åbo Konstmuseum varit inhysta i byggnaden. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte Observatoriet 2007 och numera fungerar byggnaden som stiftelsens kansli.

Reuterska huset
Henriksgatan 9, Åbo

Reuterska husets grundrenovering blev klar hösten 2017.