Kansliet

Adress: Stiftelsen för Åbo Akademi sr, Observatoriet, Vårdberget, 20700 Åbo

Körinstruktion: Vik in i parken uppe på krönet av Kaskisbacken vid Kaskisgatan 4,  Svartmunkegränd leder upp till Observatoriet. Det finns ett par parkeringsplatser uppe vid Observatoriet.

Koordinater: 60°26′55″N, 22°16′36″E

Kansliet är öppet vardagar kl. 9–15.

Telefon 020 786 1410

e-post: stiftelsen(at)stiftelsenabo.fi eller förnamn.efternamn(at)stiftelsenabo.fi