Konstsamlingen - Stiftelsen för Åbo Akademi

Konstsamlingen

Stiftelsens konst kan främst ses på våra museer i Åbo och Nådendal samt i Akademins utrymmen. I samlingen finns oljemålningar, akvareller, grafiska tryck, teckningar och skulpturer. Samlingen fick sin början genom de första akademiska porträtt man beställde i början av 1920-talet. I porträttsamlingen ingår verk av Eero Järnefelt, Hugo Backmansson, Verner Thomé, Teodor Schalin och Antti Favén. Under årens lopp har samlingen utvidgats främst via donationer och idag omfattar samlingen över 2000 verk. Bland konstnärerna kan nämnas Werner Holmberg, Thorsten Waenerberg, Berndt Lindholm, Hjalmar Munsterhjelm, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck, Fanny Churberg, Ada Thilén och Elin Danielson-Gambogi. Till de stora donationerna hör den konstsamling som ingick i donationen av det Jacobssonska hemmet 1932. År 1937 mottogs J.W. Brummers donation med bl.a. verk av konstnären Severin Falkman som var Brummers morbror. Ett flertal verk av Santeri Salokivi och Marcus Collin tillföll oss i samband med Inga Schröders och Eugenie Forss-Michaels donationer mellan 1960-1980. Bo Hjelts donation år 2005 kompletterar samlingen med verk av Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Magnus Enckell och Verner Thomé. Donationen av Casa Haartman 2017 omfattar Axel Haaartmans kvarlåtenskap av skisser, målningar och grafik samt verk av inhemska konstnärer från guldåldern.

Konstsamlingen i Finna

Material ur konstsamlingen finns publicerat i den nationella söktjänsten Finna. Endast en liten del av våra omfattande samlingar är tillgängliga i Finna, och mer material publiceras kontinuerligt.

Bekanta dig med stiftelsens samlingar i Finna.

Konstsamlingar på nätet

Stiftelsen för Åbo Akademi har anslutit sig till Finlands museiförbunds och Kuvastos avtal ”Konstsamlingar på nätet”. Avtalet ger oss rätt att på våra nätsidor och i våra applikationer publicera bilder av finländska upphovsrättsbelagda verk som ingår i våra samlingar.

Vid frågor kontakta:

Ulrika Grägg

Intendent, ansvarar för konstsamlingen

Tfn 040 866 9777
ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi