Konstsamlingen - Stiftelsen för Åbo Akademi

Konstsamlingen

Grunden för Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhet är de donationer som vi haft förmånen att ta emot sedan grundandet år 1917. Det samma gäller stiftelsens konstsamling, som till största delen tillfallit stiftelsen genom arv, testamenteten eller donationer. Under årens lopp har samlingen gradvis utökats från porträtt, landskap och stilleben till att även innefatta abstrakta och moderna konstverk. I samlingen finns oljemålningar, akvareller, grafiska tryck, teckningar och skulpturer.

Konstsamlingen har utvidgats främst via donationer och idag omfattar samlingen över 1000 verk. Samlingen fick sin början i och med de första akademiska porträtt som beställdes i början av 1920-talet. I porträttsamlingen ingår verk av Eero Järnefelt, Hugo Backmansson, Verner Thomé, Teodor Schalin och Antti Favén. På 1930-talet erhöll stiftelsen en av sina första stora konstdonationer. I donationen av Johan Wilhelm Brummer ingick verk av inhemska kända konstnärer som Berndt Lindholm, Hjalmar Munsterhjelm, Eugen Taube och Albert Edelfelt samt verk av utländska äldre konstnärer. I donationen ingick även verk av konstnären Severin Falkman, som var Brummers morbror.

Donatorerna Ebba Aschan, Karin Allardt-Ekelund och Inga Schröder utökade samlingarna märkbart mellan åren 1960–1985. I Ebba Aschans donation ingick bland annat målningar och teckningar av Marcus Collin. Karin Allardt-Ekelund, som var gift med konstnären Ragnar Ekelund, donerade ett flertal av makens målningar med motiv både från närmiljön i Borgå skärgård till platser som Frankrike och Italien. Bo Hjelts donation år 2005 kompletterar samlingen med verk av Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Magnus Enckell och Verner Thomé.

År 2021 fick Stiftelsen för Åbo Akademi motta en stor konstdonation ur kanslirådet Roger Broos omfattande konstsamling av nutidskonst. Donationen på omkring 160 verk gjordes av Broos änka Harriet Silius och komplementterar den äldre konsten i stiftelsens samlingar. Några av konstnärerna i Broos konstsamling är Outi Heiskanen, Minna Maija Lappalainen, Mikko Paakkola, Veronika Ringbom och Mirimari Väyrynen.

Stiftelsens konst kan främst ses i Åbo Akademis och i Yrkeshögskolan Novias utrymmen i Åbo och i Vasa och i Observatoriet på Vårdberget, där stiftelsen har sitt kontor.

Konstsamlingen i Finna

Material ur konstsamlingen finns publicerat i den nationella söktjänsten Finna. Endast en liten del av våra omfattande samlingar är tillgängliga i Finna, och mer material publiceras kontinuerligt.

Bekanta dig med stiftelsens samlingar i Finna.

Stiftelsen för Åbo Akademi har anslutit sig till Finlands museiförbunds och Kuvastos avtal ”Konstsamlingar på nätet”. Avtalet ger oss rätt att på våra nätsidor och i våra applikationer publicera bilder av finländska upphovsrättsbelagda verk som ingår i våra samlingar.


Kontaktperson:
Intendent Ulrika Grägg
Tfn: 040 866 9777
E-post: ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi