Konstföreningen i Åbo delar ut stipendier till åboländska bildkonstnärer - Stiftelsen för Åbo Akademi
KulturKulturbärande verksamhet

Konstföreningen i Åbo delar ut stipendier till åboländska bildkonstnärer

Bild över Åbo konstmuseum. Fotograf Ville Kiiski.
Åbo konstmuseum. Fotograf Ville Kiiski.

Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten. Under tiden 15.3–15.4.2024 kan följande stipendier för konstnärligt arbete sökas: 10 000 euro ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond och 5 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom delar Konstföreningen ut fem resestipendier på 1 000 euro samt sex månadsbidrag på 500 euro till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens. Månadsbidragen beviljas för tre eller sex månader.

Resebidrag kan sökas för presentation av egna verk eller uppträdande på separatutställning eller grupputställningar, olika festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet. Resebidraget kan användas endast för utgifter som orsakas av konstnärens eller arbetsgruppens resa och inkvartering samt transporten av konstverken och försäkringskostnaderna. Residensbidraget är avsett för residensresorna och residenshyran.

Webbansökan finns på museets webbsida turuntaidemuseo.fi/sv/stipendier under ansökningsperioden 15.3.15.4.2024. Webbansökan stängs den sista ansökningsdagen kl. 23.59.

Ansökan kan också lämnas in per post. Ansökan och dess bilagor måste lämnas in senast med poststämpeln 15.4.2024 till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo. Ansökningsformuläret kan skrivas ut från museets websida.

Ytterligare information
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
040 6323 377 / 044 312 2256
turuntaidemuseo.fi/sv/stipendier


Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys grundades år 1891 för att främja konstintresset, förståelsen för konst och konstutövandet i Egentliga Finland samt för att upprätthålla en konstsamling. Ansvarig för verksamheten har varit Åbo konstmuseum, som sedan 1904 funnits på Puolalabacken. Bröderna Ernst och Magnus Dahlström lät bygga huset och donerade det till Åbo stad att brukas för Konstföreningens konstmuseiverksamhet.

Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Idag förvaltar stiftelsen mer än 400 fonder och bidrar årligen med 15–20 miljoner euro i bidrag, stipendier och hederspris riktade till vetenskaplig forskning, utbildning, konst och kultur.