Kärlek över gränserna 12.6-20.8.2021 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
KulturKulturbärande verksamhet

Kärlek över gränserna 12.6-20.8.2021

Imponerande. Berörande. Överraskande

Det var några av reaktionerna i publiken under vernissagen för utomhusutställningen ”Love Crossing Boundaries – Kärlek över gränserna”.

Konstutställningen behandlar aktuella samhällsteman om det mångkulturella samhället och tematiserar mönster av olika förtryck och stigmatisering inom och över etniska gränser. Syftet med utställningen är att sammanföra vetenskap med konst och samhällsdiskussion för att nå ut till den breda allmänheten med aktuella samhällsfrågor.

Denna unika utomhusutställning har möjliggjorts tack vare flera personers starka insatser, uthållighet och mod. ”Love Crossing Boundaries – Kärlek över gränserna” framförs av Hub Turku r.f. där Nana Blomqvist fungerar som projektledare.

Fotokonstnärerna bakom utställningen är Rewan Kakil och Saara Aina, med hjälp av deras modiga modeller. De vädertåliga ramarna är byggda av Hasan Al-Rubaye. Den grafiska designen är gjord av Jenny Wiik.

Stiftelsen för Åbo Akademi har understött utställningen med 3 000 euro.

Utställningen pågår fram till den 20 augusti 2021. Avslutningen kommer att uppmärksammas i panelen The Fire of Love and Hate som är en programpunkt i årets vetenskapskonferens Aboagora. Nana Blomqvist leder paneldiskussionen om patriarkatet och nationalismen med paneldeltagarna Tuija Saresma och Hannaneh Mahmoudian.