Hyresbostäder

Bostadsfastigheterna är en del av stiftelsens placeringsverksamhet. Stiftelsen äger i sin helhet Domus (Biskopsgatan 10), Fabriksgatan 7, Slottsgatan 1 och Tavastgatan 30. I Vesta (Sirkkalagatan 26/Vårdbergsgatan 8) äger stiftelsen ca 80 % av bostadsaktierna. Dessa hyrs ut till alla på den fria marknaden.

Stiftelsen förvaltar även några lägenheter som är ämnade för studerande vid Åbo Akademi. Med studerande avser vi i det här fallet grundexamensstuderande. För att hyra dessa lägenheter behöver vi ett intyg på att man är inskriven vid Åbo Akademi och så kontrollerar vi hyresgästens status vartannat år.

Lediga bostäder

Slottsgatan 1

TYP: 3r+k
AREAL: 95,00 m²
VÅNING: 1-3/3
LEDIG: 1.3.2021
HYRA: 1 450,00

Läs mer här

Biskopsgatan 10 A

TYP: 2r+kv
AREAL: 31,5 m²
VÅNING: 3/4
LEDIG: Ja
HYRA: 600,00

Biskopsgatan 10 B

TYP: 1r+minikök
AREAL: 21 m²
VÅNING: 4/4
LEDIG: Ja
HYRA: 424,00

Biskopsgatan 10 A

TYP: 1r+minikök
AREAL: 21 m²
VÅNING: 2/4
LEDIG: Ja
HYRA: 483,00

Tavastgatan 30

TYP: 3r+k+b
AREAL: 109,5 m²
VÅNING: 5/8
LEDIG: Ja
HYRA: 1 350,00

Läs mer här:

Biskopsgatan 10 A

TYP: 1r+minikök
AREAL: 15,5 m²
VÅNING: 1/4
LEDIG: Ja
HYRA: 374,00

Tavastagatan 30 A

TYP: 3r+k+b
AREAL: 76,5 m²
VÅNING: 3/3
LEDIG: Ja
HYRA: 1 040,00

Läs mer här:

Tavastgatan 30 A

TYP: 2r+k
AREAL: 63 m²
VÅNING: 1/4
LEDIG: Ja
HYRA: 800,00

Läs mer här

Vårdbergsgatan 8

TYP: 1r+k
AREAL: 38 m²
VÅNING: 5/5
LEDIG: 1.7.2021
HYRA: 700,00

Kristina Fagerlunds fond

Kristina Fagerlunds fonds hyresbostäder hyrs till studeranden vid Åbo Akademi. Med studeranden vid Åbo Akademi avser vi en grundexamensstuderanden. För att kunna ansöka om dessa studentbostäder behöver vi ett studieintyg. Du kan bo kvar i bostaden så länge du är inskriven vid Åbo Akademi som grundexamensstuderande.

Till Kristina Fagerlunds hyresbostäder hör Fabriksgatan 7 och övriga enskilda lägenheter i närheten av ÅA-campus i Åbo.

Fabriksgatan 7 A

TYP: 1r+ka
AREAL: 26 m²
VÅNING: 1/1
LEDIG: 7.4.2021
HYRA: 510,00

Fabriksgatan 7 B

TYP: 1r+ka
AREAL: 20,5 m²
VÅNING: 1/2
LEDIG: Ja
HYRA: 425,00

Lilla Tavastgatan 8a

TYP: 1r+k+b
AREAL: 39 m²
VÅNING: 3/6
LEDIG: Ja
HYRA: 540,00

  Vill du hyra en bostad av oss? Fyll i formuläret, tack!

  Ansökan är i kraft ett år från inlämningsdatum. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och hjälper oss att hitta en bostad som motsvarar dina önskemål. Den sökandes kredituppgifter granskas av Intrum Justitia Oy.


  Läs mer om dataskyddsbeskrivningen här

  Felanmälan

  Här kan du fylla i en felanmälan för din hyresbostad.

  Med hjälp av formuläret för felanmälan får vi en noggrann beskrivning på felet som går rakt till fastighetsavdelningen. Samtidigt får vi hyresgästens medgivande till att bostatden får besökas. I felanmälan framkommer även om fastighetavdelningen får använda sig av universalnyckel och om hyresgästen har husdjur.

   

  Gårdskarlsservice

  Turun Talo Team Oy

  0207 491 491

  asiakasposti@taloteam.fi

   

  Våra hyresvillkor

  Hyresbetalning

  Hyra och andra avgifter betalas till hyresvärden den 5:e dagen varje månad. Förseningsränta erläggs enligt räntelagen.

  Hyresgaranti

  Som garanti för att förpliktelserna i hyresavtal uppfylls lämnar hyresgästen en skälig säkerhet som returneras efter att hyresavtalet upphört förutsatt att lägenheten är i skick och städad, nycklarna har returnerats och att hyran jämte eventuell dröjsmålsränta är betald. Hyresgarantins storlek motsvarar hyran för två månader.

  Vattenavgift

  Vattenavgiften varierar beroende på husbolag, men är 21-23 euro/person/månad.

  Elavgift

  Elavtal uppgörs mellan hyresgästen och elbolaget (betalning enligt förbrukning). I Domus (Biskopsgatan 10) hyresavtal ingår elen i hyran.

  Indexförhöjning

  Hyran binds vid levnadskostnadsindex och justering sker årligen 1.3, förhöjningen minst 2%. Detta gäller inte Kristina Fagerlunds fonds hyresbostäder.

  Uppsägningstid

  Uppsägningstiden är för hyresgästens del en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från månadens sista dag efter hyresgästens skriftliga meddelande. Första möjliga uppsägningsdag infaller 12 månader efter att hyresavtalet trätt i kraft. Hyresgästen kan dock avbryta avtalet också tidigare under förutsättning att en straffavgift motsvarande 1,5 månaders hyra erläggs.

  Husdjur

  Husdjur är tillåtna, men hyresgästen står för eventuella skador orsakade av husdjur.

  Tobaksrökning

  Tobaksrökning är inte tillåten i lägenheten.

  Lägenhetens skick

  Lägenheten uthyrs i det skick vari den befinner sig när avtalet ingås.