Hyresbostäder

Bostadsfastigheterna är en del av stiftelsens placeringsverksamhet. Stiftelsen äger i sin helhet Domus (Biskopsgatan 10), Fabriksgatan 7, Slottsgatan 1 och Tavastgatan 30. I Vesta (Sirkkalagatan 26/Vårdbergsgatan 8) äger stiftelsen ca 80 % av bostadsaktierna.

Lediga bostäder

Vårdbergsgatan 8

TYP: 4r+k
AREAL: 102,5 m²
VÅNING: 5/5
LEDIG: 1.3.2021
HYRA: 1 290,00

Fabriksgatan 7 B

TYP: 1r+ka
AREAL: 20,5 m²
VÅNING: 1/2
LEDIG: 01.12.2020
HYRA: 480,00

Biskopsgatan 10 B

TYP: 1r+minikök
AREAL: 21 m²
VÅNING: 4/4
LEDIG: 01.11.2020
HYRA: 424,00

Biskopsgatan 10 A

TYP: 1r+minikök
AREAL: 21 m²
VÅNING: 2/4
LEDIG: 01.12.2020
HYRA: 483,00

Tavastgatan 30

TYP: 3r+k+b
AREAL: 109,5 m²
VÅNING: 5/8
LEDIG: 04.01.2021
HYRA: 1 350,00

Läs mer här:

Biskopsgatan 10 A

TYP: 1r+minikök
AREAL: 15,5 m²
VÅNING: 1/4
LEDIG: 01.11.2020
HYRA: 374,00

Tavastagatan 30 A

TYP: 3r+k+b
AREAL: 76,5 m²
VÅNING: 3/3
LEDIG: 01.2.2021
HYRA: 1040,00

Läs mer här:

Tavastgatan 30 E

TYP: 2r+k+b
AREAL: 63 m²
VÅNING: 3/3
LEDIG: 01.01.2021
HYRA: 700,00

Fabriksgatan 7 A

TYP: 1r+ka
AREAL: 27,7 m²
VÅNING: 1/1
LEDIG: 01.02.2021
HYRA: 590,00

Biskopsgatan 10 A

TYP: 2r+kv
AREAL: 31,5 m²
VÅNING: 3/4
LEDIG: 01.03.2021
HYRA: 605,00

  Vill du hyra en bostad av oss? Fyll i formuläret, tack!

  Ansökan är i kraft ett år från inlämningsdatum. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och hjälper oss att hitta en bostad som motsvarar dina önskemål. Den sökandes kredituppgifter granskas av Intrum Justitia Oy.


  Läs mer om dataskyddsbeskrivningen här

  Kontaktuppgifter

  Fastighetskoordinator Ellen Söderlund, 040 772 3228, ellen.soderlund@stiftelsenabo.fi

  Fastighetsövervakare Matti Kaijankoski  (Fabriksgatan 7, Slottsgatan 1, Tavastgatan 30, Vesta), 040 086 1276, matti.kaijankoski@stiftelsenabo.fi

  Fastighetsövervakare Kim Pettersson (Domus och utbildningsfastigheterna i Åbo), 040 538 4858, kim.pettersson@stiftelsenabo.fi

   

  Gårdskarlsservice

  Turun Talo Team Oy

  0207 491 491

  asiakasposti@taloteam.fi

   

  Våra hyresvillkor

  Hyresbetalning

  Hyra och andra avgifter betalas till hyresvärden den 5:e dagen varje månad. Förseningsränta erläggs enligt räntelagen.

  Hyresgaranti

  Som garanti för att förpliktelserna i hyresavtal uppfylls lämnar hyresgästen en skälig säkerhet som returneras efter att hyresavtalet upphört förutsatt att lägenheten är i skick och städad, nycklarna har returnerats och att hyran jämte eventuell dröjsmålsränta är betald. Hyresgarantins storlek motsvarar hyran för två månader.

  Vattenavgift

  Vattenavgiften varierar beroende på husbolag, men är 21-23 euro/person/månad.

  Elavgift

  Elavtal uppgörs mellan hyresgästen och elbolaget (betalning enligt förbrukning). I Domus (Biskopsgatan 10) hyresavtal ingår elen i hyran.

  Indexförhöjning

  Hyran binds vid levnadskostnadsindex och justering sker årligen 1.3, förhöjningen minst 2%.

  Uppsägningstid

  Uppsägningstiden är för hyresgästens del en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från månadens sista dag efter hyresgästens skriftliga meddelande. Första möjliga uppsägningsdag infaller 12 månader efter att hyresavtalet trätt i kraft. Hyresgästen kan dock avbryta avtalet också tidigare under förutsättning att en straffavgift motsvarande 1,5 månaders hyra erläggs.

  Husdjur

  Husdjur är tillåtna, men hyresgästen står för eventuella skador orsakade av husdjur.

  Tobaksrökning

  Tobaksrökning är inte tillåten i lägenheten.

  Lägenhetens skick

  Lägenheten uthyrs i det skick vari den befinner sig när avtalet ingås.