Henna Aho är Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat för 2024–2026 - Stiftelsen för Åbo Akademi
Kulturbärande verksamhet

Henna Aho är Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat för 2024–2026

Styrelsen för Konstföreningen i Åbo, som är Åbo konstmuseums huvudman, har valt bildkonstnären Henna Aho till Henry Lönnfors-ateljéns stipendiat. Aho får förfoga över vindsateljén i Puolalaparken kostnadsfritt under åren 2024–2026. I stipendiet ingår även ett årligt arbetsstipendium och vid slutet av treårsperioden en utställning i Åbo konstmuseum.

Enligt Konstföreningens ordförande Jaakko Ossa är Ahos produktion visionär och djärvt samtida. Konstföreningen är glad över att stödja och möjliggöra Ahos arbete, som kombinerar tradition och samtidskonst, konceptuell konst och vardagsliv på ett intressant sätt.

Henna Aho (f. 1977, Åbo) är en multidisciplinär bildkonstnär som är känd för sina abstrakta, storskaliga, materialbaserade konstruktioner som kombinerar måleri, handvävda textilier och olika objekt. Hennes verk är inspirerade av sammanflödet mellan konst, folkkonst och design. Aho är intresserad av att utforska färg, olika former och material, narrativ, hemmiljö, vardagsliv, yoga, förkroppsligande och andningstekniker, poetiska kombinationer av element och nyandlig mysticism.

Aho utexaminerades från Bildkonstakademin 2022 och har även studerat vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hon har deltagit i flera grupp- och separatutställningar. Hennes verk kan för närvarande ses på TM-galleriet i Helsingfors. Ahos verk ingår i samlingarna hos bland annat HAM Helsingfors konstmuseum, Uleåborgs konstmuseum, Åbo stad och Nationalgalleriet.

Henry Lönnfors ateljé inrättades i enlighet med Konstföreningens i Åbo långvarige skattmästare Henry Lönnfors (1939–2004) testamentsdonation år 2004. Ateljén i Bostads Ab Albatross i Puolalaparken ingår i Henry Lönnfors fond, som ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Styrelsen för Konstföreningen i Åbo utser en stipendiat vart tredje år på basis av de inkomna ansökningarna. Alla bildkonstnärer kan ansöka. I år ansökte 26 konstnärer om stipendiet. Aho är den sjunde konstnären som erhållit ateljéstipendiet. De konstnärer som tidigare fått arbeta i ateljén är Kati Immonen, Hanna Seppänen, Erkki Nampajärvi, Nestori Syrjälä, Hertta Kiiski och Antti Jussila.

Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry grundades år 1891 för att främja utövandet av och förståelsen för konst i Egentliga Finland, samt upprätthålla konstsamlingen. Sedan 1904 har Åbo konstmuseum i Puolalaparken axlat det här ansvaret.

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades år 1917 och förvaltar idag mer än 400 fonder. Stiftelsen bidrar årligen med ca 15–20 miljoner euro i pris, stipendier och understöd riktade till vetenskaplig forskning, utbildning, konst och kultur.


YTTERLIGARE INFORMATION

museichef Kari Immonen
044 3122256
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

konstnär Henna Aho
041 5446 269
henna.aho@gmail.com
hennaaho.com