Gösta Branders forskningsfond - Stiftelsen för Åbo Akademi

Gösta Branders forskningsfond

Gösta Branders forskningsfond stöder ekonomiskt biblioteket vid Åbo Akademi genom inköp och friköp (i friköp ingår författar-, publicerings- och motsvarande avgifter som möjliggör öppen tillgång till litteratur) av sådan vetenskaplig litteratur till Åbo Akademi som inte kan tillgodoses med akademins litteraturanslag för ändamålet.

Fonden styrs av en nämnd som årligen sammanställer ett dispositionsförslag för hur avkastningen av fonden ska användas. Nämnden består av stiftelsens skattmästare, överbibliotekarien och direktören för universitetsservice vid Åbo Akademi. Verksamheten planeras av bibliotekets ledning, medan SÅA förvaltar medlen och godkänner budgetanvändningen.

Om Åbo Akademis biblioteksverksamhet kan du läsa här.

Om donatorerna

Makarna Branders donerade år 1934 en miljon mark för ett universitetsbibliotek, med önskan om omedelbara åtgärder. Redan tidigare hade bokhandlaren Gösta Branders (1869–1955), som byggde upp och ledde Akademiska bokhandeln, donerat en stor mängd böcker till akademin.

Paret Branders donerade ytterligare 18 miljoner mark till en byggnadsfond för bibliotekshusets tillbyggande. Tillbyggnaden stod klar 1957 enligt ritningar av Woldemar Baeckman. Utan privata donationer hade bygget inte varit möjligt.

Gösta Branders forskningsfond är den största fond som Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar. Den bygger på en donation av Gösta Branders dotter Else Branders (1901–1997). Hon var vid sin död en av de mest förmögna personerna i Finland och testamenterade så gott som hela sin förmögenhet till stiftelsen. Hon var sjuksköterska men arbetade sedan 1937 som sjukhusbibliotekarie vid Röda Korsets sjukhus i Helsingfors.

Kontaktuppgifter:

Skattmästare Lasse Svens (SÅA), lasse.svens@stiftelsenabo.fi