Emma Långström får årets Ralf Törngren-pris - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Pristagare

Emma Långström får årets Ralf Törngren-pris

Emma Långström foto: Annika Welling-Nyberg

Stiftelsen för Åbo Akademi delar ut årets Ralf Törngren-pris till juridikstuderande Emma Långström. Priset delas ut till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår. Prissumman är 6 000 euro.

Emma Långström (f. 1997 i Helsingfors) inledde sina juridikstudier vid Åbo Akademi år 2019. Som styrelseordförande för Ämnesföreningen Stadga r.f. år 2021 deltog Långström aktivt i processen som ledde till att Åbo Akademi fick examensrättigheter på magisternivå i juridik. Tidigare har man kunnat studera endast till rättsnotarie vid ÅA.

I ett tidigt skede av studierna upplevde Långström avsaknaden av ett magisterprogram som orättvis eftersom juridikstuderande vid alla andra universitet per automatik har rätt att studera till magister.

– Vi var flera som kände att det här måste åtgärdas, och arbetet hade redan påbörjats av studerande och personal. Vi såg på nära håll hur studerande upplevde stress över att söka vidare till magisterutbildningar annanstans. Många kände prestationsångest över de vitsordskrav som ställs på dem som söker vidare. Vi ansåg att ett magisterprogram vid ÅA är en lösning som gynnar universitetet, studerande och Svenskfinland.

Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt är imponerad över Långströms engagemang:

– Emma Långström ledde ämnesföreningen, höll kontakt till professorer och till ÅA-ledningen, och deltog också i den offentliga debatten. Hon var givetvis inte ensam: andra medlemmar i Stadgas styrelse både före och efter år 2021 har deltagit i arbetet. Hela styrelsen 2021 var engagerad, men Långström är den samlande symbolen för studenternas tålmodiga, enträgna och outtröttliga arbete för Åbo Akademis och den svenska juridikutbildningens framtid i Finland. Hon har gjort långt mer för Åbo Akademi och Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi än vad en studerande kan förväntas göra.

Själv är Långström lättad över slutresultatet och lyfter fram det omfattande samarbete som möjliggjorde magisterutbildningen:

– Att vi äntligen fick juristutbildningen på magisternivå är ett resultat av det unika och nära samarbete ÅA:s personal och studerande emellan. Akademins ledning, fakultetsledningen, ämnesansvariga professorer, Ämnesföreningen Stadga och Studentkåren gjorde alla ett värdefullt arbete. Många engagerade studerande jobbade för det här, och det känns fint att vår insats har setts och uppmärksammats.

Ralf Törngren-priset delades ut i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegation vårmöte i Åbo 11 maj kl. 17.

Ralf Törngren-priset instiftades år 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedra Ralf Törngrens insatser för stiftelsen, Åbo Akademi och dess studentkår. Ralf Törngren (1899–1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931–1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.