Den stora renoveringen av museifartyget Sigyn är klar - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Kulturbärande verksamhet

Den stora renoveringen av museifartyget Sigyn är klar

Aura ås stolthet Sigyn har genomgått en omfattande renovering som blev färdig under midsommarveckan. 

En stor del av fartygets rigg, spant, bordläggning och däckets stödkonstruktion har bytts ut under renoveringen som inleddes 2018 på båtvarvet i Runsala. Sommaren 2020 flyttades den tremastade barken till sin egentliga plats vid Varvstorget i Aura å där renoveringen fortsatte. Det sista stora projektet blev klart i maj 2021 då Sigyn fick nya master i lärkträ.

Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi har varit huvudfinansiärer för det omfattande renoveringsprojektet. Stiftelsen för Åbo Akademi har understött den stora grundrenoveringen med 310.000 euro. Därtill har Stiftelsen för Åbo Akademi gett årliga verksamhetsbidrag till Sigyn, samt bidrag för en yrkeskunnig timmerman under åren 20162018.

Träbarken Sigyn byggdes 1887 i Göteborg och köptes till Åbo 1939. Hon fungerade i många år som fraktfartyg på världshaven, och är den sista träbarken i världen som gått i oceanfart.

Sigyn ägs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn, en stiftelse som grundats av staden och Stiftelsen för Åbo Akademi. Åren 19391994 ägdes hon av Stiftelsen för Åbo Akademi via Sjöhistoriska museet (senare Sjöhistoriska institutet) vid Åbo Akademi. Sigyn är Finlands första museifartyg.

Renoveringen av Sigyn fortsätter i mindre skala under hösten 2021, bland annat planeras ett nytt vintertak för att skydda museifartyget.