Bidrag - Stiftelsen för Åbo Akademi

Bidrag

Stiftelsens för Åbo Akademi viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi. Därtill stöder och främjar stiftelsen kulturarbete på svenska i Finland, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsen delar inte ut bidrag och understöd ur kapitalet, utan endast från placeringarnas avkastning.

I första hand främjar stiftelsen kulturarbete genom den egna kulturverksamheten i museerna Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och Casa Haartman samt stiftelsens konst- och övriga samlingar. Understöd riktas även till andra kulturbärande ändamål, som det går att läsa mer om på sidan övrig kulturbärande verksamhet.

Från och med år 2022 beviljas medel för kulturverksamhet ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Mer information om tidtabeller och hur du söker bidrag ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond finns här.

Namnen på alla bidragsmottagare offentliggörs i och med att styrelsen eller skattmästaren fattat beslut om beviljandet. Namnen publiceras på stiftelsens webbsida och kan även delas i stiftelsens övriga kanaler så som exempelvis stiftelsens årsberättelse och sociala medier.

Utöver det ovannämnda kan bidrag i undantagsfall även ansökas för andra ändamål inom kulturarbete på svenska i Finland. En skriftlig förfrågan innehållande en kort beskrivning av projektets syfte och relevans, tidtabell samt finansieringsplan kan riktas till bidrag@stiftelsenabo.fi. Om projektet faller inom ramarna för den typ av verksamhet som stiftelsen enligt sitt syfte understöder öppnas en elektronisk ansökningsblankett i bidragshanteringssystemet Rimbert.

Bidragsmottagarna förutsätts nämna Stiftelsen för Åbo Akademi i artiklar, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Stiftelsens logo ska gärna synas i digitala och tryckta publikationer och annonser. Visuellt material fås av Helena Nylund (helena.nylund@stiftelsenabo.fi).

Av skattmästare och styrelse beviljade bidrag till externa mottagare