Medelanvändning

Stiftelsen för Åbo Akademi delade ut 16,7 miljoner euro i bidrag till Åbo Akademi och 3,6 miljoner euro till kulturarbete under år 2019

By 12 maj, 2020 No Comments

Stiftelsens för Åbo Akademi primära uppgift är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt att stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete och vetenskaplig forskning. De totala kostnaderna för att förverkliga stiftelsens syfte uppgick under år 2019 till 24,2 miljoner euro, varav 14,7 miljoner euro riktades direkt eller indirekt till Åbo Akademi och 9,5 miljoner euro till stiftelsens övriga ordinarie verksamhet.

Stödet till finlandssvenskt kulturarbete, som innefattar bland annat kostnaderna för de egna museernas verksamhet och skötselkostnaderna för Åbo Svenska Teaters utrymmen, uppgick till 3,6 miljoner euro.

Stiftelsens bidrag till Åbo Akademi 2019

Stiftelsen har år 2019 som direkta bidrag till upprätthållandet av Åbo Akademi anslagit 10,6 miljoner euro, en ökning på 1,9 miljoner euro jämfört med föregående år.

Stiftelsen för Åbo Akademi stöder forskning vid Åbo Akademi genom Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut och Donnerska institutet för religions- och kulturhistorisk forskning samt genom bidrag till bland annat Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia). Detta indirekta bidrag till Åbo Akademi uppgick totalt till 4,1 miljoner euro, jämfört med 3,6 miljoner euro föregående år.

Kostnaderna för de utrymmen om sammanlagt ca 27 500 m2 som stiftelsen i enlighet med avtalet med finska staten från år 1981 överlåter vederlagsfritt till Åbo Akademis förfogande, uppgick till 2,8 miljoner euro. Marknadshyran för dessa lokaler beräknas ha ett värde på 4,9 miljoner euro. Då man värderar det understöd Åbo Akademi får i form av vederlagsfria utrymmen till marknadshyra i stället för direkta kostnader, uppgår det totala stödet till Åbo Akademi år 2019 till 16,7 miljoner euro, jämfört med 15,4 miljoner euro år 2018.

Övrig ordinarie verksamhet

Den övriga ordinarie verksamheten omfattar Sibeliusmuseum, vars verksamhet stiftelsen övertog av Åbo Akademi vid ingången av år 2019, museet Ett hem, konstnärshemmet Casa Haartman, Donnerska institutet, kostnaderna för Åbo Svenska Teaters utrymmen, av styrelsen och skattmästaren beviljade bidrag och hederspris samt stiftelsens administrationskostnader. De sammanlagda kostnaderna för den övriga ordinarie verksamheten var 9,5 miljoner euro, en ökning på 1,3 miljoner euro jämfört med föregående år. Av ökningen i kostnaderna står Sibeliusmuseum för 0,8 miljoner euro och kostnaderna för den temporära flytten av museet Ett hem för 0,2 miljoner euro. Sammanlagt riktades 3,6 miljoner euro till kulturuppbärande verksamhet.

Kostnaderna för stiftelsens administration och fastighetsförvaltning uppgick till 2,2 miljoner euro, vilket är något mindre än föregående år.

Stipendier

Sammanlagt utdelades närmare 2,2 miljoner euro i stipendier år 2019. Merparten av stipendierna delas ut via Åbo Akademis interna processer. Vid Åbo Akademi fick 75 personer arbetsstipendier för sammanlagt 503 månader till ett sammanlagt värde om 1 miljon euro. 255 övriga forskarstipendier, exempelvis resebidrag, har delats ut för ett sammanlagt värde om 0,3 miljoner euro.

Via Åbo Akademi utdelas också stipendier till grundexamensstuderande. Det sammanlagda värdet av utdelade stipendier för grundexamen var 0,6 miljoner euro år 2019.