Hederspris

Vi delar årligen ut tre hederspris; Per Brahe-priset, Ralf Törngren-priset samt Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning.

Per Brahe-priset

Stiftelsen för Åbo Akademi har sedan 1987 utdelat ett Per Brahe-pris åt en lovande forskare vid Åbo Akademi, vars fortsatta nära anknytning till akademin har ansetts särskilt värdefull. Priset har hittills delats ut åt 38 personer. Mottagaren utses av stiftelsens styrelse och priset överräcks vid delegationens ordinarie höstmöte i december. Prissumman uppgår till 12 000 euro.

 • 1987 Professor Ralf-Johan Back, MNF
 • 1988 Tekn. dr Rainer Ekman, KTF
 • 1988 Ped. dr Sven-Erik Hansén, PF
 • 1989 Docent Göran Djupsund, PF
 • 1989 Professor Jarl Rosenholm, MNF
 • 1990 Professor Allan Rosas, ESF
 • 1990 Fil. lic. Ulrika Wolf-Knuts, HF
 • 1991 Fil. dr Jan Näsman, KTF
 • 1991 Docent Henrik Saxén, KTF
 • 1992 Docent Erik Bonsdorff, MNF
 • 1993 Fil. dr Åsa Ringbom, HF
 • 1994 Professor Christer Carlsson, ESF
 • 1995 Fil. dr Peter Slotte, MNF
 • 1996 Teol. dr Antti Laato, TF
 • 1997 Tekn. dr Kurt-Erik Häggblom, KTF
 • 1998 PeD Michael Uljens, PF
 • 1999 FD, docent Jouko Peltonen, MNF
 • 2000 Docent, TkD Johan Bobacka, KTF
 • 2001 PhD Anders W. Sandvik, MNF
 • 2002 FD Ann-Catrin Östman, HF
 • 2003 Professor Reko Leino, MNF
 • 2004 FD Ruth Illman, HF
 • 2004 Docent Päivi Mäki-Arvela, KTF
 • 2005 Docent Mika Linden, MNF
 • 2005 PD Åsa Bengtsson, ESF
 • 2006 ED Nina Kivinen, ESF
 • 2006 FD Carita Kvarnström, TkF
 • 2007 FD Peter Mattjus, MNF –
 • 2008 FD Jukka Corander, MNF
 • 2009 ej utdelat
 • 2010 PD Peter Söderlund, Statsvetenskapliga inst.
 • 2011 TD Patrik Hagman, Teologiska fakulteten
 • 2012 PhD Parvez Alam, Inst. för kemiteknik
 • 2013 TkD Tiina Saloranta, Inst. för kemiteknik
 • 2014 PhD Niklas Sandler, Inst. för biovetenskaper
 • 2015 FD Fredrik Petersson, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
 • 2016 ED Shahrokh Nikou, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
 • 2017 TkD Jessica Rosenholm, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
 • 2018 Docent, DrPh Anna K. Forsman, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Fakultetsbenämningarna vid Åbo Akademi har ändrat under årens lopp. Tidigare använda fakultetsförkortningar: ESF=ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, HF=humanistiska fakultetet, KTF=kemisk-tekniska fakulteten, MNF=matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, PF=pedagogiska fakultetet.

Ralf Törngren-priset

Ralf Törngren (1899-1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931-1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Åbo Akademis studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris. Prissumman uppgår till 6 000 euro och priset utdelas till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller dess studentkår. Priset har under åren 2001-2018 utdelats till sammanlagt 16 personer. Mottagaren utses av stiftelsens styrelse och priset överräcks vid delegationens höstmöte

Ralf Törngren-prismottagare

 • 2001 Teol. stud. Heidi Juslin-Sandin
 • 2002 Ej utdelat
 • 2003 FD, studiechef Monika Nerdrum
 • 2004 Teol. stud. Karl Sällström
 • 2005 Ej utdelat
 • 2006 Fil. stud. Fia Valtonen
 • 2007 Ej utdelat
 • 2008 Ej utdelat
 • 2009 Pol. kand. Saku Rantanen
 • 2010 Fil. mag. Ludvig Forsman
 • 2011 rättsnotarie, politices studerande Otto Andersson och politices studerande Anniina Pirttimaa
 • 2012 Ej utdelat
 • 2013 studerande i rättsvetenskap Raine Katajamäki och psykologie- och politicesstuderande Katarina Kiiskinen
 • 2014 Pol. kand. Fredrika Åkerö och nat. kand. Esbjörn Hägerstedt
 • 2015 Pol. stud. Alexander Lång
 • 2016 Pol. mag., ekon. stud. Ann-Katrin Bender
 • 2017 Nat. stud. Milla Stenström
 • 2018 Kemi- och processteknikstuderande Jens Back
 • 2019 Teol. kand. Ina Laakso

Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning

Donnerska institutet delar sedan år 2010 årligen ut ett pris för framstående religionsforskning vid ett nordiskt universitet. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5 000 euro.

Tidigare pristagare

 • 2018 fil. dr Henni Alava, Helsingfors universitet, för boken There is Confusion. The Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda
 • 2017 fil. dr Måns Broo, Åbo Akademi, för boken The Radha Tantra: A critical edition and annotated translation (2017)
 • 2016 fil. dr Anu Isotalo, Åbo universitet, för boken Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset [What are good girls made of? Somali Girls and Meanings of Reputation]
 • 2015 fil. dr Per Faxneld, Stockholms universitet för boken Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Women in Nineteenth Century Culture
 • 2014 fil. dr Elina Hankela, Helsingfors universitet, för boken Challenging Ubuntu: Open doors and exclusionary boundaries in Johannesburg (2013)
 • 2013 fil. dr Jessica Moberg, Södertörns högskola, för boken Piety, Intimacy and Mobility. A Case Study of Charismatic Christianity in Present-day Stockholm
 • 2012 fil. dr Niklas Foxeus, Stockholms universitet, för boken The Buddhist World Emperor’s Mission: Millenarian Buddhism in Postcolonial Burma
 • 2011 fil. dr Olle Sundström, Umeå universitet, för boken ”Vildrenen är själv detsamma som en gud”: ”gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar
 • 2010 fil. dr Ferdinando Sardella, Göteborgs universitet, för boken Bhaktisiddhanta Sarasvati: the context and significance of a modern Hindu personalist