Koulutustilat - Stiftelsen för Åbo Akademi

Koulutustilat

Osa kiinteistöistämme on opetuskäytössä. Enimmäkseen ne ovat Åbo Akademin käytössä, mutta myös ammattikorkeakoulu Novia sekä Turun yliopisto järjestävät niissä opetusta. Osa niistä on yleishyödyllisessä käytössä ja niitä vuokrataan joko edullisesti tai maksutta. Osa kiinteistöistä taas on kaupallisessa käytössä. Osa kiinteistöistä on saatu lahjoituksina, osan taas säätiö on ostanut tai rakennuttanut Åbo Akademin tarpeisiin.

Arken

Piispankatu 3-5, Turku

Arkenin kortteli koostuu 11 erillisestä tehdasrakennuksesta, jotka on rakennettu vuosina 1857–2003. Kaikki vanhat rakennukset peruskorjattiin vuosina 2001–2004. Arkenin kortteli on Åbo Akademin käytössä ja sieltä löydät muun muassa humanistiset tieteet, kieli- ja viestintäkeskuksen sekä kahvila Arkenin.

Lue lisää

ASA

Vänrikinkatu 3, Turku

ASA-talot rakennettiin vaiheittain vuosina 1939–1963 radio- ja tv-yritys ASAlle. Åbo Akademin säätiö osti tehdaskompleksin vuonna 1974, jonka jälkeen kokonaisuus peruskorjattiin. Sisäänmuutto ASA-taloihin tapahtui vaiheittain vuosina 1976–1978. Nykyään talossa toimivat ASA-kirjasto, ICT-palvelut, yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden tiedekuntakansliat, ihmisoikeusinstituutti, yhteiskuntatutkimuksen instituutti sekä Kårkafé ASA.

Gadolinia

Porthaninkatu 3-5, Turku

Åbo Akademin säätiö rakennutti Gadolinian 1967-1969 Åbo Akademille Woldemar Baeckmanin ja Helmer Löfströmin piirustuksien mukaan. Rakennuksen purku aloitettiin 2022.

Geotalo

Akatemiakatu 1, Turku

Åbo Akademin säätiö osti Geotalon tontin jo vuonna 1917. Erik Bryggmanin suunnittelema talo rakennettiin vuosina 1949–1951. Talon aiempi nimi oli Chemicum ja siinä toimi vuoteen 1969 asti kaikki KTF:n laitokset paitsi puukemia. Vuodesta 2016 lähtien Åbo Akademin ja Turun yliopiston geologia ja mineralogia sekä Turun yliopiston arkeologia ovat jakaneet tilat.

Geologicum

Tuomiokirkkotori 1, Turku

Geologicum rakennettiin vuosina 1831–1838 P.J. Gylichin suunnitelman mukaan kauppias Nils Petter Cajanderille. Rakennusta kutsutaan siksi joskus myös nimellä Cajanderin talo. Säätiö osti tontin vuonna 1917 ja rakennus remontoitiin vuonna 1920, kun vuokralaiset ja kaupanpitäjät olivat muuttaneet pois. Talo oli pitkään geologian ja mineralogian laitosten käytössä, mutta kun ne muuttivat Geotaloon, talo on lähinnä ollut Åbo Akademin ainejärjestöjen käytössä.

Kauppakorkeakoulu

Henrikinkatu 7, Turku

Säätiö osti tontin 1918–1919 ja talo rakennettiin 1962–1963 Woldemar Baeckmanin suunnitelman mukaan. Kauppakorkeakoulu toimi talossa vuoteen 2016 asti. Vuonna 2017 tiloihin muutti Novian sairaanhoitajien, sosionomien, terveydenhoitoalan sekä tradenomien koulutusalat sekä Leadership and Service Designin ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan maisteriohjelmat.

Juridicum

Piispankatu 13, Turku

Juridicum rakennettiin kauppaneuvos Ernst Dahlströmille vuosina 1894–1896 Gustaf Nyströmin piirustusten mukaan. Kiinteistö testamentattiin Åbo Akademin säätiölle vuonna 1924 ja luovutettiin Åbo Akademin käyttöön vuonna 1930. Humanistinen tiedekunta kirjastoineen toimi rakennuksessa vuoteen 2004 asti. Kiinteistö peruskorjattiin vuosina 2004–2005. Nykyään rakennuksessa toimii Donner-instituutti ja Donner-instituutin kirjasto. Rakennuksen nimi muuttui Humanisticumista Juridicumille vuonna 2023.

Lue lisää

Kosmorama

Uudenmaankatu 2, Turku

Kosmorama rakennettiin vuosina 1900–1902 Helge Ranckenin suunnitelmien mukaan kondiittori J.R. Lehtiselle. Säätiö osti tontin vuonna 1917. Hämeenkadun ja Uudenmaankadun kulmassa oleva talo oli osa suurta kauppahallia, joka sijaitsi tontilla alun perin. Kun Åbo Akademi otti kiinteistön käyttöönsä, oli koko ensimmäinen kerros täynnä liiketiloja ja kellarikerroksessa sijaitsi yleinen keittiö. Vuosien 1919–1921 aikana muun muassa filosofian, kirjallisuushistorian ja historian laitokset sijaitsivat ylimmässä kerroksessa. Vuoden 1920 tienoilla myös oikeustiede, valtiotiede ja taidehistoria toimivat talossa tilapäisesti. Tänä päivänä talossa toimivat tutkimuspalvelut ja säätiön kiinteistöosasto.

Theologicum

Piispankatu 16, Turku

Theologicum rakennettiin vuosina 1835-1837 hovioikeudenneuvos ja assessori Karl Procopélle, joka myöhemmin toimi myös Turun hovioikeuden presidenttinä. Jenny ja Conrad Spoof testamenttasivat tontin Åbo Akademin säätiölle vuonna 1922. Alun perin talo oli tarkoitettu humanistisen tiedekunnan käyttöön. Vuonna 1924 talo siirtyi vastaperustetun teologisen tiedekunnan hallintaan. Nykyään talosta löytyvät eksegetiikka ja käytännöllinen teologia.

Lue lisää

Teologiska annexet

Piispankatu 16, Turku

Teologiska annexet – teologisen tiedekunnan lisärakennus rakennettiin vuonna 1833 hovioikeudenneuvos ja assessori Karl Procopélle, joka myöhemmin toimi myös Turun hovioikeuden presidenttinä. Jenny ja Conrad Spoof testamenttasivat tontin Åbo Akademin säätiölle vuonna 1922. Talo toimi 1960-luvun alussa teologiopiskelijoiden asuntolana, mutta myöhemmin sitä muokattiin teologisen tiedekunnan tarpeisiin. Nykyään talosta löytyvät systemaattinen teologia ja kirkkohistoria.

Lue lisää

Tryckerihuset

Piispankatu 19, Turku

Tryckerihuset rakennettiin vuosina 1829–1834 kirjanpainaja Christian Johan Ludvig Hjeltille. Talo on toiminut kirjapainotalona ja muun muassa Åbo Underrättelseria painettiin talossa vuosien 1835–1850 tienoilla. Ellen ja Magnus Dahlström testamenttasivat kiinteistön säätiölle vuonna 1923. Vuosien aikana talossa ovat toimineet muun muassa musiikkikirjasto (tuleva Sibelius-museo), biologiset kokoelmat, Donner-instituutti sekä uskontohistorian, suomen ja venäjän kielen laitokset. Vuoteen 1982 asti ylin kerros toimi talonmiehen asuntona, jolloin uskontotieteiden laitokset ottivat väliaikaisesti tilat käyttöönsä. Rakennus peruskorjattiin 2006–2007 ja tänä päivänä sieltä löytyy kirjaston toimintaa, psykologeja ja taloushallintoa.

Åbo Akademin kirjasto

Tuomiokirkonkatu 2-4, Turku

Åbo Akademin säätiö osti puolet Åbo Akademin kirjaston eli Boktornetin tontista vuonna 1918. Jenny ja Kondrad Spoof taas lahjoittivat säätiölle tontin toisen puoliskon vuonna 1922. Erik Bryggman suunnitteli vuonna 1935 Boktornetin talon ja Woldemar Baeckman viimeisteli rakennuksen kirjaston ja lukusaliosan laajennuksen vuonna 1958. Boktornet sileine julkisivuineen on yksi funktionalismin klassikoista maassamme.

Lue lisää

Åbo Akademin päärakennus

Tuomiokirkontori 3, Turku

Talo rakentui vuosina 1831–1838 Charles Bassin suunnitelman mukaan vaakamestari Johan Christian Trappille. Talo tunnetaan myös nimellä Trappin talo. Säätiö osti kiinteistön vuonna 1917 ja Åbo Akademi alkoi johtaa toimintaansa talosta käsin vuonna 1919. Aluksi tilat jaettiin muun muassa kahviloiden, leipomoiden, teurastamoiden, kirjansitojien ja Arbetets vänner -järjestön kanssa. Rakennuksesta löytyi sekä Åbo Akademin hallinto, kirjasto sekä suurin osa silloin olemassa olevista tiedekunnista HF, MNF ja SF. Taloa on remontoitu ja rakennettu useissa vaiheissa. Vuonna 2017 rakennuksen ilmanvaihto uudistettiin.

Campus Allegro

Runeberginkatu 8, 68600 Pietarsaari

Åbo Akademin säätiö rakennutti Campus Allegron Pietarsaaren ydinkeskustaan vuonna 2010. Korttelissa, joka koostuu neljän vuosisadan rakennuksista, yhdistyy vanha ja uusi samaan aikaan kun luovuus, taide ja yrittäjyys yhdistyy. Korttelissa toimii muun muassa Ammattikokrkeakoulu Novia, Centria, Yrkesakademin i Österbotten ja Wava-instituutti.

Lue lisää Campus Allegrosta