Stiftelsen för Åbo Akademi understödde utbildning, forskning och kultur med 17,8 miljoner euro år 2022 - Stiftelsen för Åbo Akademi
PressmeddelandenBidrag och understöd

Stiftelsen för Åbo Akademi understödde utbildning, forskning och kultur med 17,8 miljoner euro år 2022

Stiftelsen för Åbo Akademi delar årligen ut 15–20 miljoner euro i form av pris, understöd, stipendier och bidrag.  År 2022 uppgick stödet till 17,8 miljoner euro.  

Till Stiftelsens för Åbo Akademi syfte hör att stöda vetenskap och utbildning, men även konst och finlandssvensk kultur. Stiftelsens utdelning bygger på den långsiktiga avkastningen av placerade medel.   

Majoriteten av det utdelade understödet riktas till Åbo Akademi i form av stipendier, fondbidrag, projektmedel, verksamhetsbidrag och vederlagsfria lokaler. Förra året understödde stiftelsen även Åbo Akademis strategiska satsning genom att finansiera doktorandanställningar med 1,1 miljoner euro och doktorandstipendier med 0,5 miljoner euro. År 2022 uppgick det totala stödet till Åbo Akademi till 14,8 miljoner euro.  

Det sammanlagda stödet till kulturverksamhet var 2,4 miljoner euro. Här ingår kostnaderna för stiftelsens tre museer Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och museet Casa Haartman samt teaterhuset där Åbo Svenska Teater verkar.   

–  Det är glädjande att konstatera att den publika verksamheten i stiftelsens museer kommit igång igen efter pausen som coronapandemin orsakade. År 2022 hade stiftelsens tre museer sammanlagt 14 000 fysiska besökare och 2 500 virtuella besök, säger stiftelsens skattmästare Lasse Svens.  

Under året lanserades museet Ett Hem och Observatoriet i Digimuseo.fi, vilket möjliggör kostnadsfria virtuella besök när som helst, varifrån som helst.  

Observatoriebyggnaden i Vårdberget i Åbo, omgiven av en park i höstprakt
Besök Observatoriet på Vårdberget virtuellt i digimuseo
Besök museet Ett Hem virtuellt i digimuseo

”Året balanseras av tidigare års fina resultat”

Kostnaderna för verksamheten vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning uppgick år 2022 till 0,6 miljoner euro. Stiftelsens administrativa kostnader samt kostnader för fastighetsförvaltning uppgick till 2,6 miljoner euro.   

Stiftelsens portföljallokering är cirka 60 procent i aktier, 30 procent i fastigheter och 10 procent i räntor. Det oroliga världsläget, Rysslands anfallskrig, inflationen, energikrisen och coronapandemin återspeglade sig starkt i verksamhetsåret 2022. Totalavkastningen på placeringsportföljens nettovärde stannade på minus 13 procent.   

–  Året balanseras av tidigare års fina resultat, vilket gör att avkastningsnivån på lång sikt är i linje med vår målsättning. Vi har under de senaste åren med positiv avkastning byggt upp en långsiktig buffert, så att våra bidragsmottagare kan förlita sig på vår kapacitet att stöda dem trots turbulenta tider, säger Lasse Svens.  

Stiftelsens för Åbo Akademi elektroniska årsberättelse finns att läsa på adressen: årsberättelse.stiftelsenabo.fi