Kulturbärande verksamhetxArtikel-1

NYTT 2021 – konst av snart utexaminerade konstnärer

Ett konstverk som syns i utställningen NYTT 2021 i Vattenlagret. Konstnär: Aleksi Systä.

Aleksi Systä, oljemålning på kartong.

Konstutställningen NYTT 2021 visar prov på mångsidig nutidskonst av 21 studerande vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola (Turun AMK:n Taideakatemia). Bland de utställda verken finns animationer, oljemålningar, serieteckningar, grafik, fotografi, skulpturer och videoverk.

– Att skapa konst är ett ensamt arbete och det kräver utrymme. Vårt sista studieår har varit exceptionellt, eftersom största delen av vår kommunikation har skett på distans. Jag tycker att den här situationen understryker vikten av en gemensam utställning. Det är fantastiskt att vi kan ställa ut våra verk i samma utrymme, att vi också kan ha någon form av fysisk kommunikation efter fyra gemensamma studieår, och speciellt nu efter det senaste, mycket ovanliga året, berättar Niina Villanueva som utexamineras som bildkonstnär senare i vår.

Utställningen beaktar rådande coronarestriktioner och visas 19.3–25.4.2021 i Vattenlagret på Vårdberget, Åbo Konsthall, Brinkkala Galleri och på Stadsteaterns konstvägg.

Konstnärerna som deltar i NYTT 2021 i Vattenlagret är: Elina Lahdenperä, Aleksi Systä, Jessica Koivistoinen och  Sylvester Kivelä.

Läs mer om NYTT 2021.