Tukemme Åbo Akademille

Åbo Akademin säätiö hallinnoi noin 600 miljoonan euron suuruista pääomaa. Arviolta puolet pääomasta on sidottu kiinteistöihin ja puolet arvopapereihin. Vuosittain jaettavan pääoman suuruus riippuu pääoman tuotosta. Viime vuosina olemme jakaneet 15–20 miljoonaa euroa vuodessa tieteen, tutkimuksen ja kulttuurin hyväksi. Suurin avustusten saaja on Åbo Akademi, joka vuonna 2018 sai kaikkiaan n. 15,4 miljoonaa euroa tukea. Summaan sisältyy markkinahintainen vuokra ja hoitokustannukset niiden kiinteistöjen osalta, jotka säätiö omistaa ja antaa yliopiston käyttöön vastikkeetta.

Säätiön Åbo Akademille myöntämä tuki kanavoituu eri tavoin. Osa avustuksista jaetaan apurahoina rahastojen sääntöjen mukaan, osan säätiön hallitus myöntää projektiavustuksina ja toiminnan tukena, ja osa kohdennetaan säätiön tutkimuslaitoksen ja Donner-instituutin kautta yliopistolle.