Organisaatio

Operatiivinen toiminta

Säätiön päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Hän vastaa siitä, että toiminta noudattaa säätiön tarkoituksia, kirjanpito on säädösten mukaista ja varoja hoidetaan vakaasti.

Hallitus

Valtuuskunta nimeää hallituksen seitsemän jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustajia. Hallituksen jäsenet ovat valtuuskunnan jäseniä.

Hallitus hoitaa säätiön hallintoa ja vastaa siitä, että säätiön toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus vastaa säätiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisuudesta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu vuosittain keskimäärin seitsemän kertaa. V. 2021 suunnitellut kokoukset: 26.1, 25.3, 17.5 ja 1.9.

Hallituksen jäsenet 2021

 • KTM Ebba Dåhli
 • Master of Arts Emilie Gardberg
 • FM, toiminnanjohtaja Martina Harms-Aalto
 • Diplomekonomi Jan Holmberg
 • KTM, yrittäjä Timo Ketonen
 • Asianajaja, OTT Gisela Knuts
 • VTM, markkinointi- ja viestintäjohtaja Michael Smirnoff
 • Toimitusjohtaja Lasse Svens, esittelijä
 • Talousjohtaja Marian Westerlund, hallituksen sihteeri

Valtuuskunta

Åbo Akademin säätiön valtuuskunnassa on tällä hetkellä 50 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet edustavat ympäröivän yhteiskunnan läpileikkausta.

Valtuuskunnan tehtäviin kuuluu mm. valtuuskunnan jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenten nimeäminen ja säätiön tilintarkastajien valinta.

Valtuuskunnassa on kaksi Åbo Akademis Alumner r.f.:n (ÅAA) valitsemaa jäsentä.

Valtuuskunta pitää kaksi varsinaista kokousta vuodessa. Valtuuskunnan seuraava kevätkokous on 17.5.2021 ja seuraava syyskokous joulukuussa.

Valtuuskunta 2021

 • Kauppaneuvos Peter Boström, puheenjohtaja
 • Hallitusneuvos Paulina Tallroth, varapuheenjohtaja
 • Toimitusjohtaja Lasse Svens, esittelijä
 • Talousjohtaja Marian Westerlund, valtuuskunnan sihteeri

Jäsenet - Toimikausi

 • Ulla Achrén, 2017-2021
 • Kaj-Gustaf Bergh, 2021-2025
 • Sandra Bergqvist, 2018-2022
 • Peter Boström, 2018-2022
 • Ebba Dåhli, 2021-2025
 • Sara Eklund, 2018-2022
 • Agneta Eriksson-Granskog, 2019-2023
 • Heidi Fagerholm, 2017-2021
 • Lars Fagerholm, 2020-2024
 • Riina Forsman, 2019-2023
 • Ekonomie magister Martin Forss 2021-2025
 • Christian Fredriksson, 2019-2023
 • Christel von Frenckell-Ramberg, 2021-2025
 • Leif Frilund, 2017-2021
 • Emilie Gardberg, 2018-2022
 • Lars Gädda, 2019-2023
 • Martina Harms-Aalto, 2017-2021
 • Roger Holm, 2019-2023
 • Jan Holmberg, 2020-2024
 • Mikko Hupa, 2018-2022
 • Anna-Maria Karf (ÅAA), 2021-2022
 • Timo Ketonen, 2019-2023
 • Torbjörn Kevin, 2018-2022
 • Gisela Knuts, 2017-2021
 • Susanna Korpivaara, 2020-2024
 • Johan Kronberg, 2019-2023
 • Peter Lindbäck, 2017-2021
 • Lars Peter Lindfors, 2020-2024
 • Linda Lindholm, 2019-2023
 • Folke Lindström, 2020-2024
 • Jan Lång, 2021-2025
 • Politices och filosofie magister Katja Långvik (ÅAA) 2021-2025
 • Jorma Mattinen, 2017-2021
 • Pia Nilsson, 2021-2025
 • Carl Pettersson, 2019-2023
 • Marcus Rantala, 2017-2021
 • Lena Skogberg, 2019-2023
 • Michael Smirnoff, 2020-2024
 • Marianne Stenius, 2019-2023
 • Joakim Strand, 2018-2022
 • Lasse Svens, 2017-2021
 • Paulina Tallroth, 2017-2021
 • Astrid Thors, 2018-2022
 • Teija Tiilikainen, 2019-2023
 • Jaana Tuominen 2021-2025
 • Stefan Wallin, 2019-2023
 • Marina von Weissenberg, 2018-2022
 • Peter Vesterbacka, 2018-2022
 • Stefan Wikman, 2019-2023
 • Lilian Wikström, 2020-2024