Organisaatio

Operatiivinen toiminta

Säätiön päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Hän vastaa siitä, että toiminta noudattaa säätiön tarkoituksia, kirjanpito on säädösten mukaista ja varoja hoidetaan vakaasti.

Hallitus

Valtuuskunta nimeää hallituksen seitsemän jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustajia. Hallituksen jäsenet ovat valtuuskunnan jäseniä.

Hallitus hoitaa säätiön hallintoa ja vastaa siitä, että säätiön toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus vastaa säätiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisuudesta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu vuosittain keskimäärin seitsemän kertaa. V. 2019 suunnitellut kokoukset: 27.3., 16.5., 27-28.8., 1.10., 12.11. ja 10.12.

Hallituksen jäsenet 2019

 • KTM Ebba Dåhli
 • FM, toiminnanjohtaja Martina Harms-Aalto
 • KTM, yrittäjä Timo Ketonen, varapuheenjohtaja
 • Asianajaja, OTT Gisela Knuts, puheenjohtaja
 • KTM Johan Kronberg
 • VTM, markkinointi- ja viestintäjohtaja Michael Smirnoff
 • VTM, kansanedustaja Stefan Wallin
 • Toimitusjohtaja Lasse Svens, esittelijä
 • Talousjohtaja Marian Westerlund, hallituksen sihteeri

Valtuuskunta

Åbo Akademin säätiön valtuuskunnassa on tällä hetkellä 50 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet edustavat ympäröivän yhteiskunnan läpileikkausta.

Valtuuskunnan tehtäviin kuuluu mm. valtuuskunnan jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenten nimeäminen ja säätiön tilintarkastajien valinta. Valtuuskunta valitsee myös osan Åbo Akademin säätiön tutkimuslaitoksen sekä uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistuneen Donner-instituutin hallitusten jäsenistä. Valtuuskunnassa on kaksi Åbo Akademis Alumner r.f.:n (ÅAA) valitsemaa jäsentä. Valtuuskunta pitää kaksi varsinaista kokousta vuodessa.

Valtuuskunta 2019

 • Kauppaneuvos Peter Boström, puheenjohtaja
 • Hallitusneuvos Paulina Tallroth, varapuheenjohtaja
 • Toimitusjohtaja Lasse Svens, esittelijä
 • Talousjohtaja Marian Westerlund, valtuuskunnan sihteeri

Jäsenet - Toimikausi

 • Ulla Achrén, 2017 – 2021
 • Kaj-Gustaf Bergh, 2016 – 2020
 • Sandra Bergqvist, 2018-2022
 • Peter Boström, 2018 – 2022
 • Ebba Dåhli, 2016 – 2020
 • Sara Eklund, 2018 – 2022
 • Agneta Eriksson-Granskog, 2019 – 2023
 • Heidi Fagerholm, 2017 – 2021
 • Lars Fagerholm, 2015 – 2019
 • Riina Forsman, 2019 – 2023
 • Christian Fredriksson, 2019 – 2023
 • Christel von Frenckell-Ramberg, 2016 – 2020
 • Leif Frilund, 2017 – 2021
 • Emilie Gardberg, 2018 – 2022
 • Lars Gädda, 2019 – 2023
 • Martina Harms-Aalto, 2017 – 2021
 • Roger Holm, 2019 – 2023
 • Mikko Hupa, 2018 – 2022
 • Marcus Karsten, 2016 – 2020
 • Timo Ketonen, 2019 – 2023
 • Torbjörn Kevin,  2018 – 2022
 • Gisela Knuts, 2017 – 2021
 • Susanna Korpivaara, 2015 – 2019
 • Johan Kronberg, 2019 – 2023
 • Bertel Langenskiöld, 2016 – 2020
 • Peter Lindbäck, 2017 – 2021
 • Linda Lindholm, 2019 – 2023
 • Folke Lindström, 2015 – 2019
 • Jan Lång, 2016 – 2020
 • Jorma Mattinen, 2017 – 2021
 • Bjarne Mitts, 2015 – 2019
 • Pia Nilsson, 2015 – 2020
 • Pettersson Carl, 2019 – 2023
 • Marcus Rantala, 2017 – 2021
 • Lena Skogberg, 2019 – 2023
 • Michael Smirnoff, 2015 – 2019
 • Marianne Stenius, 2019 – 2023
 • Joakim Strand, 2018 – 2022
 • Britta Sunde (ÅAA), 2019 – 2020
 • Lasse Svens, 2017 – 2021
 • Paulina Tallroth, 2017 – 2021
 • Astrid Thors, 2018 – 2022
 • Teija Tiilikainen, 2019 – 2023
 • Stefan Wallin, 2019 – 2023
 • Marina von Weissenberg, 2018 – 2022
 • Peter Vesterbacka, 2018 – 2022
 • Tom Westerén (ÅAA), 2019 – 2020
 • Stefan Wikman, 2019 – 2023
 • Björn Vikström, 2015 – 2019
 • Lilian Wikström, 2015 – 2019