Organisaatio - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Organisaatio

Operatiivinen toiminta

Säätiön päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Hän vastaa siitä, että toiminta noudattaa säätiön tarkoituksia, kirjanpito on säädösten mukaista ja varoja hoidetaan vakaasti.

Hallitus

Valtuuskunta nimeää hallituksen seitsemän jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustajia. Hallituksen jäsenet ovat valtuuskunnan jäseniä.

Hallitus hoitaa säätiön hallintoa ja vastaa siitä, että säätiön toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallitus vastaa säätiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisuudesta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu vuosittain keskimäärin seitsemän kertaa. V. 2022 suunnitellut kokoukset: 25.1, 28.2, 21.3, 19.4, 11.5, 24-25.8, 5.10, 14.11, 14.12.

Hallituksen jäsenet 2022

 • KTM Ebba Dåhli
 • Master of Arts Emilie Gardberg
 • FM, toiminnanjohtaja Martina Harms-Aalto
 • Diplomekonomi Jan Holmberg
 • KTM, yrittäjä ja sijoittaja Timo Ketonen
 • Asianajaja, OTT Gisela Knuts
 • VTM, markkinointi- ja viestintäjohtaja Michael Smirnoff
 • Toimitusjohtaja Lasse Svens, esittelijä
 • Talousjohtaja Marian Westerlund, hallituksen sihteeri

Valtuuskunta

Åbo Akademin säätiön valtuuskunnassa on tällä hetkellä 50 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet edustavat ympäröivän yhteiskunnan läpileikkausta.

Valtuuskunnan tehtäviin kuuluu mm. valtuuskunnan jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenten nimeäminen ja säätiön tilintarkastajien valinta.

Valtuuskunnassa on kaksi Åbo Akademis Alumner r.f.:n (ÅAA) valitsemaa jäsentä.

Valtuuskunta pitää kaksi varsinaista kokousta vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa.

Valtuuskunta 2022

 • Kauppaneuvos Peter Boström, puheenjohtaja
 • Hallitusneuvos Paulina Tallroth, varapuheenjohtaja
 • Toimitusjohtaja Lasse Svens, esittelijä
 • Talousjohtaja Marian Westerlund, valtuuskunnan sihteeri

Jäsenet – Toimikausi