Omaisuudenhoito

Säätiön sijoitustoiminta keskittyy kolmeen pääosa-alueeseen:

  • Kiinteistöt
  • Osakeomistukset
  • Korkosijoitukset

Kiinteistösijoitukset tehdään suorina sijoituksina kiinteistöihin tai sijoituksina kiinteistö- ja asunto-yhtiöihin. Osake- ja korkosijoitukset tehdään pääasiassa suorina sijoituksina pörssinoteerattuihin suomalaisiin osakkeisiin ja yritysobligaatioihin, mutta mukana on myös rahastosijoituksia.

Åbo Akademin säätiön tehtävänä on osallistua taloudellisesti Turussa toimivan ruotsinkielisen yliopiston, Åbo Akademin, toiminnan ylläpitoon sekä muutoinkin tukea ja edistää suomenruotsalaista kulttuurityötä, erityisesti tieteellistä tutkimusta. Säätiön omaisuutta on hallinnoitava niin, että se tuottaa kassavirtaa ja ylläpitää maksuvalmiutta, jonka ansiosta yllä mainitun tehtävän mukaiset, vuotuiset kustannukset pystytään hoitamaan, mutta samalla myös kasvaa suojassa inflaatiolta niin, että kustannuksista pystytään huolehtimaan myös pitkällä tulevaisuudessa.

Säätiön hallitus on vahvistanut strategiseksi tavoitteeksi 4 %:n reaalisen vuosituoton.