Donner-instituutti - Stiftelsen för Åbo Akademi

Donner-instituutti

Uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut Donner-instituutti on Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva yksityinen tutkimuslaitos. Haluamme tuoda yhteen ihmisiä, osaamista ja tutkimusta uskontotieteen saralla. Pyrimme olemaan keskeinen toimija tutkijaryhmille jotka toimivat yhteiskunnan, kulttuurin ja eri tieteiden aloilla. Donner-instituutin kirjasto on Pohjoismaiden suurin uskontotieteelliseen kirjallisuuteen erikoistunut kirjasto.

Instituutin tarkoitus on lahjoittajiensa Uno ja Olly Donnerin sanojen mukaan tukea tieteellistä uskonnon ja kulttuurin tutkimusta: erityisesti mystiikkaa ja esoterismia, mutta myös modernimpia uskonnon, filosofian, tieteen, taiteen ja kirjallisuuden ilmiöitä. Donner-instituutti pyrkii noudattamaan näitä suuntaviivoja soveltaen eri tutkimusstrategioita tämän päivän ongelmanasetteluihin ja uskontotieteen painopistealueisiin.

Donner-instituutilla on oma hallitus ja sen toiminnasta vastaa instituutin johtaja. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä Åbo Akademin että Turun yliopiston uskontotieteilijöiden kuin Suomen uskontotieteellisen seurankin (SUS) kanssa.

Donner-instituutin johtajana toimii dosentti Ruth Illman, puh. nro 050 517 5917, ruth.illman@abo.fi.

Donner-instituutin osoite: Humanisticum, Piispankatu 13, Turku.

Lue lisää Donner-instituutista.