PressmeddelandenxArtikel-1

Stiftelsen för Åbo Akademi delade ut 17 miljoner euro i stöd till utbildning, forskning och kultur år 2020

PRESSMEDDELANDE 15.3.2021

Trots coronapandemin hade Stiftelsen för Åbo Akademi ett på många vis framgångsrikt år 2020. Strax före pandemin började inleddes en strategiprocess som ska lega som grund för stiftelsens verksamhet för de kommande fem åren. Coronakrisen konkretiserade behovet av en stabil organisation med långsiktig buffert.

– Många av våra bidragsmottagare är beroende av vår insats och de måste kunna lita på vår kapacitet att stöda dem trots turbulenta tider. Därför kommer ett av fokusområdena inom den kommande strategiperioden vara att aktivt driva en ansvarsfull förmögenhetsförvaltning som bygger reserver för kommande generationer, säger stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Trots ett ytterst turbulent år för världsekonomin ökade Stiftelsens för Åbo Akademi förmögenhet under år 2020. Hela placeringsportföljens värde ökade med nästan 12 procent.

Stiftelsens för Åbo Akademi utdelning bygger på den långsiktiga avkastningen av placerade medel. Av det utdelade understödet riktades majoriteten till Åbo Akademi, sammanlagt 14,8 miljoner euro. Det sammanlagda stödet till kultur år 2020 var 2,2 miljoner euro. Hit hör bl.a. upprätthållandet av stiftelsens tre museer Sibeliusmuseum, Ett hem och Casa Haartman (totalt 1,2 miljoner euro) och kostnaderna för Åbo Svenska Teaters utrymmen (0,5 miljoner euro). De administrativa kostnaderna och kostnaderna för fastighetsförvaltning var 2,3 miljoner euro.

Kulturbranschen drabbades hårt av coronapandemin år 2020, vilket också avspeglade sig i museernas verksamhet och i deras besökarsiffror. Öppethållningstiderna bantades ner men både Sibeliusmuseum och museet Ett hem kunde trots pandemin välkomna besökare då restriktionerna tillät det. Konstnärshemmet Casa Haartman var stängt hela året. Höstens Sibbe Live! -konsertserie i Sibeliusmuseum kunde genomföras med undantag för två konserter och konserterna var välbesökta.

– Trots ett tufft och på alla sätt annorlunda år hade 2020 också sina ljusglimtar. Vi arbetade tillsammans mot det gemensamma målet att få fortsätta erbjuda musik- och kulturupplevelser när de kanske behövs som mest, säger Unna Toropainen, intendent vid Sibeliusmuseum.

Stiftelsens för Åbo Akademi elektroniska årsberättelse finns att läsa på årsberättelse.stiftelsenabo.fi