Vad händer i klassrummet när ungdomarna använder sina telefoner? - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Arbetsstipendiatintervju

Vad händer i klassrummet när ungdomarna använder sina telefoner?

Verneri Valasmo, som jobbar med sin doktorsavhandling vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa, fick ett arbetsstipendium av Stiftelsen för Åbo Akademi för år 2017.

– Stipendiet betydde jättemycket för mig. Tack vare det kunde jag dels vara fem månader i Uppsala i Sverige och delta i det forskningsarbete som de bedriver vid pedagogiska fakulteten där och dels koncentrera mig på min forskning. Det kändes lyxigt.

Valasmo forskar i hur smarttelefoner förändrar interaktionen i ett klassrum och hur socialiteten och det sociala utrymmet i skolorna förändras i och med telefonerna. Hur använder ungdomarna smarttelefonen i klassrummet och hur bidrar smarttelefonen till inkluderande eller exkluderande processer i klassrummet?

– Vem deltar i vad som händer i klassrummet via smarttelefonen? Använder ungdomarna telefonen bara för sig själva eller deltar andra elever via den? Vilka impulser från människor och grupper utanför klassrummet kommer in i det via smarttelefonen? Också hur närvaron av smarttelefoner påverkar interaktionen mellan människor ansikte mot ansikte fascinerar mig.

MÅNGA INSPELADE TIMMAR ATT ANALYSERA

Hans forskningsmaterial består av 113 timmar film, som han och kollegerna har spelat in i två finlandssvenska gymnasier, ett i Nyland och ett i Österbotten. Sammanlagt har de filmat undervisning med sexton olika lärare i femton olika ämnen.

– Vi har filmat hela lektioner, men min analys fokuserar på situationer där ungdomarna i åldern 16–18 år använder sina telefoner. Vi vill veta vad de gör med sina telefoner och vad det betyder för interaktionen i klassrummet att de använder dem.

ORDBÖCKER OCH KOMPISKONTAKT

Valasmo konstaterar att ungdomarna använder sina telefoner till mycket under lektionstid. De slår upp ord i ordböcker via dem, räknar, läser nyheter eller letar efter information om skolrelaterade uppgifter – och de håller kontakt med kompisar också utanför klassrummet via Snapchat, Whatsapp eller kollar foton på Instagram. Samtidigt fortsätter undervisningen som vanligt.

Det finns individuella skillnader i hur mycket de unga använder sin telefon i klassrummet.

En del unga använder sin telefon kanske 20 procent av tiden där, medan andra knappt använder den alls.

– Att få ett arbetsstipendium för min forskning kändes som om det jag gör har betydelse också för någon annan och inte bara för mig. Någon är intresserad av resultaten och betalar mig lön för att jag gör det här arbetet. Utan pengar hade jag inte kunnat forska.

Under året skrev Verneri Valasmo tillsammans med kolleger bland annat två vetenskapliga artiklar. Målet är att doktorsavhandlingen i pedagogik ska vara klar år 2020.