StiftelserxArtikel-2

Vad är en stiftelse?

By 8 april, 2019 No Comments

Det finns cirka 2 800 registrerade stiftelser i Finland, varav 800 är så kallade kapitalstiftelser som delar ut bidrag och understöd till allmännyttiga ändamål såsom vetenskap, konst och kultur. De övriga stiftelserna är verksamhetsstiftelser, med syftet att driva en specifik verksamhet såsom äldreboende eller daghem. Här fokuserar vi på kapitalstiftelser, till vilka Stiftelsen för Åbo Akademi också hör. Så vad är en stiftelse, egentligen?

En stiftelse förvaltar en förmögenhet för ett ändamål som stiftelsegrundaren har bestämt.

Stiftelsens verksamhet styrs av dess stadgar, som bland annat anger stiftelsens syfte och hur det ska uppnås samt hur stiftelsen ska förvaltas.

En stiftelse ska enbart arbeta för att förverkliga sitt ändamål. Stiftelsens styrelse ansvarar för att förmögenheten sköts omsorgsfullt. En stiftelses verksamhet styrs bland annat av lagen om stiftelser. En stiftelse skiljer sig från en förening, eftersom den inte har några medlemmar. En stiftelse har heller inga ägare.

Vad är skillnaden mellan kapital och avkastning?

Stiftelsen förvaltar sitt kapital för att få avkastning som kan användas för att förverkliga stiftelsens syfte. Understödet delas ut ur den avkastning som den placerade förmögenheten ger. Själva grundplåten, kapitalet, rörs inte. Ju bättre placerade medel, desto större utdelning. Stiftelsen för Åbo Akademi har som målsättning att den årliga avkastningen ska vara fyra procent av kapitalets värde och utdelningen är tre procent.

Hur styrs en stiftelse?

Stiftelsen för Åbo Akademi har en administrativ modell med en delegation med minst 20 och högst 50 medlemmar, en styrelse och en skattmästare, som leder den dagliga verksamheten. Delegationen och styrelsen får ingen ersättning. Stiftelsen för Åbo Akademi arbetar för öppenhet i sitt arbete och publicerar bland annat en årsberättelse både i tryckt och elektronisk form.

Källa: Delegationen för stiftelser och fonder