Utställningen "Havet tar, havet ger" i Vasa 6.6-20.10.2019 - Stiftelsen för Åbo Akademi
Evenemang

Utställningen ”Havet tar, havet ger” i Vasa 6.6-20.10.2019

Stiftelsen för Åbo Akademi deltar i utställningen ”Havet tar, havet ger” i Österbottens museum i Vasa. Utställningen är ett samarbete mellan Vasa stads museer och Föreningen Finländska konststiftelser rf. I utställningen visas över 70 verk, av vilka en del kommer från privata samlingar som sällan visas. Bland konstnärerna finns Albert Edelfelt, Magnus Enckell, Oscar Kleineh, Victor Westerholm, Berndt Lindholm, Hugo Simberg och Lennart Segerstråle. Förutom oljemålningar visas även skulpturer, akvareller, grafik och teckningar. Konstnärernas syn på havet varierar från stora och anslående målningar till små grafikblad. Havet  avbildas både som vidsträckta panoramabilder och som små teckningar och grafikblad. Sjöfartens inverkan på Vasaregionen konkretiseras med föremål från museets egna samlingar med importerade varor och exotiska reseminnen. Utställningen har sammanställts i samarbete med Föreningen Finländska konststiftelser och Vasa stads museer och kuraterats av konsthistoriker Tuija Peltomaa.

Mera information om utställningen  https://vasastadsmuseer.fi/evenemang/havet-tar-havet-ger/2019-06-06/

Verket: Thorsten Waenerberg: Lotsbryggan på Hogland