Uppsägning av bostad - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Uppsägning av bostad

Uppsägningstiden är en kalendermånad och uppsägningstiden börjar från slutet av den månad då uppsägningen görs. Då du säger upp hyresavtalet, tar avtalet slut på sista dagen av följande kalendermånad.

Lägenhetens slutstädning
Lägenheten ska vara grundligt städad. Om lägenheten inte är städad eller om städningen har gjorts bristfälligt, beställer vi ett städföretag för att utföra slutstädningen. Hyresgästen står då för slutstädningens kostnader.

Återlämning av nycklarna
Då hyresavtalet upphör, ska bostadens alla nycklar returneras till hyresvärden. Nycklarna ska returneras senast det datum då hyresavtalet tar slut. Om alla nycklar inte returneras, debiterar vi hyresgästen för kostnaderna av serieläggning av lås och tillverkning av nya nycklar.