Understöd till forskning

Att stödja vetenskaplig forskning vid Åbo Akademi och akademisk utbildning på svenska är kärnan i vår verksamhet. Vårt forskningsinstitut samarbetar med Åbo Akademi för att identifiera strategiskt viktiga forskningsområden där vårt stöd kan ge maximal genomslagskraft. Vi delar också ut arbetsstipendier till doktorander och postdoktorala forskare för maximalt ett år i taget samt stipendier till grundexamensstuderande. År 2017 delade vi ut stipendier för totalt 2,1 miljoner euro.

Läs mer om hur du som forskare kan söka stipendier

Läs mer om hur du som studerande kan ansöka om ett stipendium