Vårt understöd till Åbo Akademi - Stiftelsen för Åbo Akademi

Vårt understöd till Åbo Akademi

Majoriteten av Stiftelsens för Åbo Akademi understöd riktas till Åbo Akademi med målsättningen att främja möjligheterna för Åbo Akademi att bedriva innovativ forskning och tillhandahålla utbildning av hög kvalitet. Stiftelsen strävar också efter att stödja akademiskt samarbete både nationellt och internationellt för att stärka universitetets position.   

Bidraget till Åbo Akademi består av:  

  • Projektmedel och verksamhetsbidrag  
  • Direkt forskningsfinansiering  
  • Stipendier och fondbidrag  
  • Vederlagsfria lokaler 

Det årliga bidraget till Åbo Akademi brukar uppgå till cirka 15 miljoner euro.  

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder även Åbo Akademis biblioteksverksamhet, speciellt via Gösta Branders forskningsfond. Läs mer om Gösta Branders forskningsfond här.

Inez och Julius Polin-institutet erhåller understöd av Stiftelsen för Åbo Akademi ur fonden Julius Polins förfäders minne. Institutet är en arena för relevant och internationellt intressant teologisk forskning vid Åbo Akademi. Institutets verksamhet består av forskningsprojekt, postdoc-befattningar, längre och kortare doktorandstipendier samt resebidrag för forskare anknutna till institutet. Läs mer institutets verksamhet här.

Av skattmästaren och styrelsen beviljade extra bidrag till Åbo Akademi

Artiklar som kan intressera dig.