Vårt understöd till Åbo Akademi - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Vårt understöd till Åbo Akademi

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett kapital på cirka 800 miljoner euro. Ungefär hälften av kapitalet är bundet till fastigheter och hälften till värdepapper. Den årliga utdelningen beror på kapitalets avkastning men de senaste åren har vi kunnat dela ut 15-20 miljoner euro per år till vetenskap, forskning och kultur. Den största bidragsmottagaren är Åbo Akademi. År 2021 var stödet till akademin totalt 13,6 miljoner euro.

Vårt stöd till Åbo Akademi kanaliseras på olika sätt. En del av bidragen delas ut som stipendiemedel på basen av donationsfonders bestämmelser, andra beviljas av stiftelsens styrelse som projektmedel och verksamhetsbidrag. I summan ingår också marknadsmässig hyra och skötselkostnader för de fastigheter som stiftelsen äger och upplåter vederlagsfritt till akademin.