Till hyresgästen - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Till hyresgästen

För att alla ska trivas är det viktigt att varje hyresgäst tar de andra hyresgästerna i beaktande. Till god sed hör att man accepterar de ljud som vanligt liv medför. Allmänna spelregler bör följas så att god stämning mellan grannarna bibehålls. Bekanta dig med husbolagets egna ordningsregler.

Checklista för nyinflyttade

Här är en kort checklista för den som flyttar in. Listan innehåller information är bra att ta i beaktande i samband med flytten.

  • Gör en officiell flyttanmälan i god tid så att posten hittar till rätt adress. Enligt lagen ska flyttanmälan göras inom en vecka efter flyttningen.
  • Gör elavtal med ett elbolag redan innan du har flyttat till nya bostaden (gäller inte Domus). Elavtalet ska börja då ditt hyresavtal börjar.
  • Anmäl till det nya servicebolaget att du flyttar (Talo Team för Domus, Fabriksgatan 7, Slottsgatan 1, Tavastgatan 30 och Vesta).
  • Om du är berättigad allmänt bostadsbidrag eller studerandes bostadsbidrag från FPA skall du skaffa tillbehöriga dokument till ansökningarna och skicka ansökan till FPA.
  • Kom ihåg att teckna ett hemförsäkringsavtal till din nya adress.
  • Granska att lägenheten har tillräckligt och fungerande brandvarnare.
  • Bekanta dig med nya bostadens räddningsinstruktioner, så att du vet hur du skall agera ifall en olycka eller brand sker.

Felanmälan

Med hjälp av formuläret för felanmälan får vi en noggrann beskrivning på felet som går rakt till fastighetsavdelningen, samtidigt får vi hyresgästens medgivande till att bostaden får besökas. I felanmälan framkommer även om fastighetavdelningen får använda sig av universalnyckeln och om hyresgästen har husdjur.

Här kan du fylla i en felanmälan för din hyresbostad.

Här hittar du en ansvarsfördelningstabell.