Till bostadssökanden - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Till bostadssökanden

Var hittar man information om lediga hyreslägenheter?
Lediga lägenheter hittar du på vår egen webbplats. De flesta av de lediga lägenheterna finns också på Vuokraovi/Oikotie. Du kan även vara i direkt kontakt med oss och fråga om lediga lägenheter.

Hur fungerar uthyrningen?
Valet av hyresgäster och uthyrningen av lägenheter sker med hjälp av bostadsansökan och visning. Vi granskar kredituppgifterna av alla som ansöker om bostad. Efter att du fyllt i ansökan om hyresbostad kontaktar vi dig för att komma överens om bostadsvisning. Ifall du är intresserad att hyra en lägenhet och din ansökan är godkänd, gör vi upp ett hyresavtal som du kan underteckna elektroniskt genom identifiering med personliga nätbankskoder. Nya hyresavtal börjar ofta från månadens första dag. Vi begär en hyresgaranti som omfattar två månadshyror.

När får jag flytta in i lägenheten?
Du får flytta in i ditt nya hem på hyresavtalets startdatum. Nycklarna hämtas  vardagar enligt överenskommelse.

Våra hyresvillkor

Hyresbetalning
Hyra och andra avgifter betalas till hyresvärden den 5:e dagen varje månad. Förseningsränta erläggs enligt räntelagen.

Hyresgaranti
Som garanti för att förpliktelserna i hyresavtal uppfylls lämnar hyresgästen en skälig säkerhet som returneras efter att hyresavtalet upphört förutsatt att lägenheten är i skick och städad, nycklarna har returnerats och att hyran jämte eventuell dröjsmålsränta är betald. Hyresgarantins storlek motsvarar hyran för två månader.

Vattenavgift
Vattenavgiften varierar beroende på husbolag, men är 21-24 euro/person/månad.

Elavgift
Elavtal uppgörs mellan hyresgästen och elbolaget (betalning enligt förbrukning). I Domus (Biskopsgatan 10) hyresavtal ingår elen i hyran.

Indexförhöjning
Hyran binds vid levnadskostnadsindex och justering sker årligen 1.3, förhöjningen minst 2%. Kristina Fagerlunds fonds hyresbostäder, som är ämnade för studerande vid Åbo Akademi, binds vid levnadskostnadsindex, deras hyra höjs inte med 2 %.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden är för hyresgästens del en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från månadens sista dag efter hyresgästens skriftliga meddelande. Första möjliga uppsägningsdag infaller 12 månader efter att hyresavtalet trätt i kraft. Hyresgästen kan dock avbryta avtalet också tidigare under förutsättning att en straffavgift motsvarande 1,5 månaders hyra erläggs.

Husdjur
Husdjur är tillåtna, men hyresgästen står för eventuella skador orsakade av husdjur.

Tobaksrökning
Tobaksrökning är inte tillåten i lägenheten.

Lägenhetens skick
Lägenheten uthyrs i det skick vari den befinner sig när avtalet ingås.