Teater där stadsbussen är ett fältsjukhus - Stiftelsen för Åbo Akademi
KulturBidrag och understöd

Teater där stadsbussen är ett fältsjukhus


Grus Grus Teaters föreställning Ennuste, negatiivinen – Prognos, negativ handlar om en svårt skadad kvinna. På bilden skådespelarna Janna Haavisto, Ishmael Falke och Sandrina Lindgren. Foto: Sofia Molin.

Det spirituella flygbolaget Grus Grus Teater ger föreställningen Ennuste, negatiivinen – Prognos, negativ i och utanför en stadsbuss som åker runt i Åbo. Stiftelsen för Åbo Akademi understöder produktionen med 3.000 euro.

– Fördelen med att spela teater i en buss är att vi kan röra oss från en plats till en annan vilket ger oss möjlighet att ha hela urbana Åbo som vår scen. Det ger frihet, men också fler överraskningar än vi kan kontrollera, säger Sofia Molin som är skådespelare, dramainstruktör och medlem i Grus Grus Teaters kärngrupp.

Föreställningen baserar sig på Willy Kyrklunds novell ”Prognos: negativ”.

Stadsbussen fungerar som ett fältsjukhus som körs dit det beordras. Även personalen lyder order från högre instanser.

– Händelserna i vår berättelse sker i bussen och på rutten där bussen åker. Det är traditionell skådespelarkonst, men också platsspecifik scenkonst, säger Molin.

Under ett uppdrag hittas en svårt skadad kvinna. Hon tas in som ett undantagsfall, men det kommer fram att ingen i personalen riktigt vet hur man borde handla och vart fältsjukhuset är på väg.

Ansvar, liv och död

– Vi kan inte undgå att det i föreställningen associeras till coronapandemin. Borde man göra saker som inte beordras? Hurudant ansvar har vi för våra medmänniskor? Föreställningen berör frågor om ansvar och hur livet eller döden sipprar in, vare sig vi vill det eller inte. Vi är beroende av varandra och vi har ansvar för varandra.

Tematiken är att livet fortsätter och att vi lever i världen tillsammans – vi inverkar på varandra.

Såväl i föreställningen som i samhället är sjukhuspersonalen utmattad.

– Folk söker sig inte längre till sjukvårdsutbildningar och folk byter yrke. Det korrelerar med konstutövare, speciellt scenkonstnärer. I och med pandemin har konstnärernas prekära position i samhället kommit fram på ett brutalare sätt än man väntade sig.

Arbetsgruppens budskap är att allt inte kan effektiviseras, varken inom vården eller inom scenkonsten.

– Föreställningen är ett nödrop för både vården och konsten. Det är en föreställning där vi ställer frågor, men vi har också ett ganska klart budskap och ger klara svar.

Kvinnan i föreställningen är allvarligt skadad och prognosen är negativ.

– Men hon dör inte enligt prognosen utan blir ett administrativt problem. Det låter hemskt att hon som människa blir ett administrativt problem då administrationen i själva verket borde fungera för människan och inte så att människan är ett problem för administrationen. Hon är ett undantag, behandlas som ett objekt och är ett mellanting för att hon inte är medveten. 

Molin lyfter fram Willy Kyrklund som en fin författare.

– Han är hoppfull men inte sentimental.

Trots att tematiken i föreställningen kretsar kring en allvarligt skadad person säger Molin att pjäsen inte endast är brutal.

– Det finns också mycket vackert i föreställningen.

Prognos, negativ är en tvåspråkig föreställning.

– Man hänger med även om man inte talar båda språken. Mycket av kommunikationen baserar sig på situationer, fysisk gestaltning och bilder.

Grus Grus Teater har fått understöd från flera olika stiftelser och fonder för föreställningen, däribland 3.000 euro från Stiftelsen för Åbo Akademi.

– Vi skulle inte kunna arbeta utan understöd som vi får i form av verksamhetsbidrag, bidrag för projekt och arbetsstipendier för enskilda personer. I denna produktion har vi en stor arbetsgrupp och tack vare bidragen är det möjligt att förverkliga produktionen, säger Molin.  


Det spirituella flygbolaget Grus Grus Teater och Ennuste, negatiivinen – Prognos, negativ

  • Prognos, negativ har premiär 11 november. Totalt ges elva föreställningar, den sista 4 december. Bekanta dig med föreställningen här. Boka biljetter via Tiketti. Se teaser på Youtube.
  • Det spirituella flygbolaget Grus Grus Teater är en tvåspråkig nomadteater och leverantör av upplevelsetjänster.
  • Kärngruppen består av dockteaterkonstnär Ishmael Falke, dansare och koreograf Sandrina Lindgren, regissör och dramaturg Ville Kurki, clown Janna Haavisto, skådespelare Sofia Molin och dramainstruktör Markku Tuulenkari.