KapitalförvaltningxArtikel-1

Teamet som placerar för kommande generationer

By 31 augusti, 2018 No Comments

Stiftelsen för Åbo Akademi placerar i tillgångar som genererar ett stabilt och förutsägbart kassaflöde. De årliga utbetalningarna har i medeltal legat kring tre procent av nettovärdet på placeringsportföljen. År 2017 stod stiftelsens understöd för ungefär 15 procent av akademins årsbudget.

Placeringsdirektör Christian Backholm säger att det gäller att hålla huvudet kallt och inte falla för frestelsen och ta överstora risker när pengarna ska placeras. Avkastningen ska täcka de årliga utbetalningarna, utan att äta av kapitalet, och trygga understödet till kommande generationer vid Åbo Akademi.

Färre fastigheter, mer aktier

I dag har stiftelsen hälften av sina placeringar i fastigheter, men målet är att minska fastigheternas andel och i stället öka aktieplaceringarnas andel från nuvarande femtio procent. I aktieportföljen fokuserar stiftelsen på etablerade, stabila kvalitetsbolag med en stark balans och ett starkt fritt kassaflöde.

– Aktieportföljen genererar ett gott kassaflöde, medan vår nuvarande fastighetsportfölj som helhet inte genererar tillräckligt. Men att avyttra fastigheter är en lång process, säger han.

Om räntenivån stiger kan investeringar i räntebärande papper bli aktuell igen. Stiftelsens styrelse har slagit fast ett årligt strategiskt avkastningsmål på fyra procent efter inflation. De senaste tjugo åren har den genomsnittliga avkastningen legat över fyra procent.

Samhällsansvaret är viktigt

Stiftelsen för Åbo Akademi betonar samhällsansvar och därför tar placeringsteamet i varje placeringsbeslut ställning till hur det aktuella företaget sköter sig när det gäller miljö, socialt ansvar och god förvaltning, ESG.

– Vi har märkt att de bolag som tar ESG-ärenden på allvar brukar vara bra placeringar på sikt, både avkastnings- och riskmässigt, säger Backholm.

Han säger att det är ganska självklart. Den som har en städad bil har också oftast ett städat hem. Det samma gäller företag.

– Det är klart att bolaget går bättre om arbetstagarna är nöjda. Empiriska undersökningar visar att ett företag som tar ansvar för miljö, sociala frågor och god förvaltning också sköter sig på andra områden. Det värdesätter vi som investerare.

Direkta placeringar ger möjlighet att påverka

Stiftelsen föredrar att göra direkta investeringar i företag i stället för att exempelvis investera i hedgefonder, “eftersom man aldrig vet vad de har ätit”, som Backholm uttrycker det.

– Genom att köpa aktier direkt vet vi vad vi äger och i vad vi har placerat pengarna. Via direkt ägande har vi också en bättre möjlighet att påverka företagen och främja en hållbar och ansvarsfull verksamhet.

Under de senaste tre åren har stiftelsen placerat mer i svenska företags aktier. I dag är ungefär en tiondel av aktieinnehavet i svenska aktier och andelen växer sakta men säkert.

Hösten 2018 tar stiftelsens styrelse ställning till en placeringsstrategi för de kommande åren.

– Vi vill bredda aktieportföljen ytterligare och öka likviditeten i placeringsportföljen som helhet, säger Backholm.