Svenska Yle uppmärksammar Donnerska institutets verksamhet - Stiftelsen för Åbo Akademi
Donnerska institutet

Svenska Yle uppmärksammar Donnerska institutets verksamhet

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett fristående forskningsinstitut vid Åbo Akademi. Det innebär att institutet i det vetenskapliga innehållet och i verksamheten i övrigt är starkt knutet till Åbo Akademi, men administrativt hör institutet till Stiftelsen för Åbo Akademi, som förvaltar den Donnerska fonden.

Här kan du läsa mer om Donnerska institutet  som innehar Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/24/donnerska-institutet-verkar-som-spindeln-i-natet