Stora och strategiska satsningar går via Forskningsinstitutet - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Forskningsfinansiering

Stora och strategiska satsningar går via Forskningsinstitutet

Genom Forskningsinstitutet finansierar Stiftelsen för Åbo Akademi strategiska forskningsprojekt som har potential att nå framgång både nationellt och internationellt. Med hjälp av pengarna från Forskningsinstitutet ska forskargrupper kunna bygga upp en toppnivå som gör det möjligt för dem att ansöka om extern finansiering från Finlands Akademi eller EU – i hård konkurrens med andra projekt.

Projekten som får spetsforskningspengarna är redan toppenheter med forskning av hög kvalitet. Forskningsinstitutets finansiering ska hjälpa dem att bygga upp en nivå som krävs för att bli ett Centre of Excellence vid Finlands Akademi eller på EU-nivå, säger Linda Annunen, forskningskoordinator vid Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut.

Ett exempel på en stor strategisk forskningssatsning som koordineras av Forskningsinstitutet är den nya spetsforskningsfinansieringen på 1,5 miljoner euro per år under perioden 2019-2028. Delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi fattade beslut om pengarna i maj 2018 med anledning av Åbo Akademis 100-årsjubileum.

Efter en ansökningsprocess i två steg och på basis av utlåtanden från en extern expertpanel fattar Forskningsinstitutets styrelse vid årsskiftet 2018-19 beslut om vilka projekt som får de nya spetsforskningspengarna. Institutet förvaltas av en styrelse med åtta medlemmar.

Ett nytt kriterium är öppen vetenskap

Ett nytt bedömningskriterium är att projekten ska vara exempel på öppen vetenskap, open access.

– Så mycket som möjligt ska publi- ceras så att forskningsresultaten finns tillgängliga för andra utan kostnader. Också insamlat forskningsmaterial som laboratorieprov eller intervjuer ska arkiveras så att det finns tillgängligt för framtida forskning. Forskningen ska gynna vetenskapsvärlden, säger Annunen.

Kommersialisering

En annan strategisk satsning som stöds av Forskningsinstitutet är kommersialisering av forskningen vid Åbo Akademi.

– Ett sätt att understöda kommersialisering är idétävlingen Innovation Catalyst, som ordnades våren 2018 för att få fram innovationer och uppfinningar vid ÅA.

Också bland annat pengarna för de internationella Johan Gadolin-stipendiaterna vid Processkemiska centret och C. O. Tallgren-professuren i marinbiologi kanaliseras via Forskningsinstitutet.