Stipendier och coronastöd till bildkonstnärer i Åbo - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Bidrag och understödKulturKulturbärande verksamhetStipendier

Stipendier och coronastöd till bildkonstnärer i Åbo

Lilli Haapala, Vuotava meri, 2021

Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry, som förvaltas av Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer i Åbo. Våren 2022 beviljades 13 konstnärer bidrag för sammanlagt 47 000 euro.

Ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, beviljades 10 000 euro till bildkonstnär Lilli Haapala (f. 1984). Haapala arbetar bland annat med video, installation och platsspecifik konst, och hennes verk handlar om relationen mellan människan och naturens miljö och annanheten. De senaste åren har hon arbetat med projektet Searching for Utopia, som handlar om olika utopiska världar, förhållandet mellan natur och teknik och olika dystopiers inverkan på fantasi och drömmar.

Ur Ellen och Magnus Dahlströms fond utdelades ett coronastöd på 2 000 euro till tio bildkonstnärer: Vesa Aaltonen, Riikka Aihinen, Anna Ellmén, Sini-Meri Hedberg, Sanna Horvath, Heli Lundström, Mika Natri, Anna Tahkola, Fanny Varjo och Niina Villanueva.

Utöver de ansökta bidragen beviljades också bildkonstnär Antti Jussila ett stipendium om 12 000 euro ur Henry Lönnfors testamentsfond. Fonden förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi och består även av en konstnärsateljé i jugendhuset Albatross vid Puolalaparken. Åbo konstförening utsåg Jussila till den stipendiat som får verka i Henry Lönnfors ateljé åren 2021–2023.


Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry grundades år 1891 för att främja utövandet av och förståelsen för konst i Egentliga Finland, samt upprätthålla konstsamlingen. Sedan 1904 har Åbo konstmuseum i Puolalaparken axlat det här ansvaret. Konstmuseet byggdes av bröderna Ernst och Magnus Dahlström som donerade Konstföreningens museiverksamhet till Åbo stad.