Stipendier och bidrag

Stipendier

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid universitet och yrkeshögskolor. Stipendiemedlen ur de av stiftelsen förvaltade stipendiefonderna samt övriga anslag för stipendier utdelas till största delen via andra organisationer, i huvudsak via Åbo Akademi.

Stipendiekriterierna bestäms av respektive fonds reglemente i enlighet med donatorernas önskemål.
Stiftelsen för Åbo Akademi delar ut:

Åbo Akademis personal kan bland annat ansöka om stöd för konferensarrangemang, resor och open access-avgifter. Från och med Åbo Akademis jubileumsår 2018 finansierar stiftelsen ett reseunderstöd, ”Guldkanten”, till undervisande personal vid akademin. Kansler Carl G. Gahmberg bedömer ansökningarna och fattar beslut om utdelningen.

År 2019 delade stiftelsen ut stipendier för totalt 2,1 miljoner euro.

Bidrag

Stiftelsens för Åbo Akademi viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi. Därtill stöder och främjar stiftelsen finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsen delar inte ut bidrag och understöd ur kapitalet, utan endast från den avkastning som placeringarna ger.

Stiftelsens styrelse och skattmästare kan på ansökan bevilja understöd och verksamhetsbidrag till kulturella ändamål som faller inom ramen för stiftelsens syfte. Läs mer under ansök om understöd.

Av skattmästaren och styrelsen beviljade understöd 2020

Bidragsmottagare Syfte Datum Summa
Åbo Akademi Förstärka innovationsverksamheten vid ÅA genom att anställa en kommersialiseringsexpert 21.1.2020 120 000 €
Ekonomiska boksamlingen vid Åbo Akademis bibliotek Anskaffning av ny litteratur inom ämnet ekonomi 2.1.2020 4 000 €
Fontana Media Bidrag för Gustav Björkstrands självbiografi ”På avstånd ser man klarare”.

 

24.1.2020 3 000€
Ämnesföreningen Stadga r.f. vid Åbo Akademi Bidrag för preparandkurs för rättsnotarieutbildning vid Åbo Akademi 5.3.2020 2 000 €
Åbo universitet

 

Vid universitetet inskrivna medicinestuderandes prenumerationer av Åbo Underrättelser hösten 2020 6.4.2020 600 €
Stiftelsen för museifartyget Sigyn Medfinansiering av Sigyns restaureringsprojekt år 2020 13.5.2020 50 000 €
Stiftelsen för museifartyget Sigyn Verksamhetsbidrag för år 2020 13.5.2020 15 000 €
BioCity Åbo Medfinansiering av symposiet ”The 30th Annual BioCity Symposium: Cancer – Breaking Bad” i Åbo 20-21.8.2020. 14.5.2020 5 000 €
BioCity Åbo Elias Tillandz biovetenskapspris 2020 14.5.2020 6 000 €
Svenskans väl i Åbo r.f. Bidrag för Konstens Natt på svenska i Åbo 2020 13.8.2020 2 500 €
Åbo Akademi Bidrag för konstnärsarvode får målandet av ett portätt av kansler Ulrika Wolf-Knuts. 20.10.2020 20 000 €
Valtteri Satomaa sai Margit ja Erik Sarlinin stipendin
Stipendier

Stipendium gav Valtteri Satomaa möjlighet att utveckla sitt intresse för svenska språket

Den personliga ekonomin är en central fråga för många studerande. Det är en utmaning att få studiestödet att räcka till. Om utgifterna dessutom ökar blir…
Stipendier

Ansök om forskarstipendium för år 2021

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi. Stipendiekriterierna bestäms av respektive…
Observatoriet
Stipendier

Stipendiefördelning ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond år 2020

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid universitet. En…
Stipendier
500 stipendier till studerande och forskare vid Åbo Akademi
Donnerska institutet
Donnerska institutets stipendiater 2020
Stipendier
Donnerska institutets forskarstipendier delades ut