Stipendier för forskare - Stiftelsen för Åbo Akademi

Stipendier för forskare

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi. Stipendiekriterierna bestäms av respektive fonds reglemente i enlighet med donatorernas önskemål.

Stiftelsen för Åbo Akademi delar via Åbo Akademi ut stipendier till doktorander och postdoktorala forskare.

ÅA-doktorandstipendier
Doktorandstipendierna kan sökas av inskrivna och närvaroanmälda doktorander vid Åbo Akademi och de är avsedda för forskning på heltid.

ÅA-postdoktorala forskarstipendier
Postdoktorala stipendier kan beviljas personer som bedriver forskningsverksamhet vid en enhet vid Åbo Akademi. Stipendierna på 6 – 12 månader är avsedda för forskning på heltid.

Stiftelsen för Åbo Akademi stöder även forskning på övriga sätt, se sidan Forskningsfinansiering.

Läs mer om hur du som forskare kan ansöka om stipendier
Läs mer om övriga stipendier vid Stiftelsen för Åbo Akademi