Stiftelsen inleder sitt 100-årsjubileum med studenterna på Vårdberget - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Evenemang

Stiftelsen inleder sitt 100-årsjubileum med studenterna på Vårdberget

Stiftelsen för Åbo Akademi inleder sitt 100-årsjubileum med att bjuda studenterna på 800 portioner ärtsoppa vid fastlagsjippot på Vårdberget 28.2.2017.

Stiftelsen för Åbo Akademi fyller 100 år i år. Jubileet kommer under året att firas bland annat med öppet hus för allmänheten och med olika evenemang för Åbo Akademis personal, studenter och samarbetspartners. Jubileet innebär också ökad synlighet för stiftelsens verksamhet genom aktivare kommunikation utåt.

”Vi vill föra en dialog med vår omgivning. Vi har ett ansvar att berätta om vår verksamhet och ett uppdrag som inte går att förverkliga utan en levande samverkan med samhället”, konstaterar Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Ett syfte med jubileumsårets aktiviteter är att göra stiftelsens verksamhet inom forskning och kultur mer bekant för en större allmänhet. Som bevarare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har stiftelsen också haft en betydande inverkan på den lokala stadsmiljön. Den viktigaste uppgiften är dock alltjämt att stöda Åbo Akademis verksamhet.