PressmeddelandenxArtikel-4

Stiftelsen för Åbo Akademi har sålt tomtområdet Pirttimäki till Masku kommun

By 12 april, 2019 No Comments

Stiftelsen för Åbo Akademi har via sitt dotterbolag Ståfast Ab sålt tomtområdet Pirttimäki i Masku till Masku kommun. Köpebrevet undertecknas fredagen den 12 april. Det 35 hektar stora planlagda området innefattar ca 70 tomter för egnahemshus och 7 tomter för radhus. Köpeskillingen är 1,94 miljoner euro.

– Vi vill minska fastighetsinnehavens andel i vår placeringsportfölj. Tomtområdet i Masku har i tiderna kommit till vår ägo i samband med Kankas gård. I och med att Kankas övergått till nya ägare är det en bra tidpunkt för oss att sälja även tomterna i Pirttimäki, konstaterar Stiftelsens för Åbo Akademi fastighetschef Mika Soinio.

Tilläggsuppgifter: Fastighetschef Mika Soinio, mika.soinio@stiftelsenabo.fi, 040 775 8545

Stiftelsens för Åbo Akademi ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsen förverkligar sin huvuduppgift genom att årligen överlämna ett bidrag till Åbo Akademi. Huvuddelen av stiftelsens kapital är placerat i aktier och fastigheter. En stor del av fastigheterna används av Åbo Akademi eller andra utbildningsenheter. Stiftelsen grundades år 1917.