Stiftelsen för Åbo Akademi 100 år - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Evenemang

Stiftelsen för Åbo Akademi 100 år

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades för 100 år sedan. Den 18 juni 1917 undertecknades stiftelseurkunden, vilket man kunde läsa om i Åbo Underrättelser tisdagen den 19 juni 1917.

Jubileumsåret firas i arbetets tecken. 14.6.2017 sammanträdde stiftelsens delegation till ordinarie vårmöte i Sibeliusmuseum. Efter mötet höll årets professor Erik Bonsdorff, innehavaren av CO Tallgren-professuren i marinbiologi ett anförande om Östersjöns ekologi och miljö och årets Ralf Törngren-pris utdelades till nat. stud. Milla Stenström.

15.6.2017 arrangerades jubileumsårskaffebjudning vid Arken i akademikvarteren för tidigare och nuvarande stiftelsepersonal och ÅA-personal.