Sökes: HR-specialist - Stiftelsen för Åbo Akademi
Lediga tjänsterRekrytering

Sökes: HR-specialist

Stiftelsen för Åbo Akademi söker nu en HR-specialist med ansvar för allmän förvaltning. Befattningen är placerad i Åbo.

Vi söker dig som trivs med att arbeta i en bred HR-roll i en mindre organisation. Helst har du redan flera års erfarenhet från HR-branschen.

I rollen som HR-specialist kommer du att ansvara för utvecklandet och uppdateringen av interna instruktioner och personalrelaterade planer. Du stöder personalen till utveckling och fortbildning samt ansvarar för arbetarskyddet och företagshälsovården. Du ser till att kollektivavtal och arbetslagstiftning efterföljs. Till dina uppgifter hör även att sammanställa information till löneräknaren.

Inom den allmänna förvaltningen ansvarar du för upphandlingen av tjänster som berör stiftelsens verksamhetsutrymmen och fungerar som kontaktperson gentemot tjänsteproducenterna. Du handhar också uppgifter i anslutning till möten och tillställningar.

Eftersom stiftelsens interna språk är svenska behöver du ha utmärkta färdigheter i att både kommunicera och producera text på svenska. Du behöver också kunna finska, goda kunskaper i engelska ses som en fördel.

Som person önskar vi att du är självständig och strukturerad. Du behöver kunna vara flexibel och rycka in där det behövs inom stiftelsens allmänna förvaltning. Stiftelsens administration arbetar i Observatoriet i Vårdbergsparken, den övriga organisationen arbetar bl.a. vid stiftelsens museer och institut, antingen som fast anställda eller som inhoppare. I rollen som HR-specialist förväntas du kunna samarbeta internt med oss alla, såväl som externt med olika samarbetspartner.

Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjligheter att själv utveckla arbetsuppgifterna för att bäst motsvara dina kunskaper och intressen. Vi värderar vår personals välmående genom att erbjuda mångsidiga förmåner. Utöver generösa motions- och kulturförmåner erbjuder vi lunchförmåner, biljetter till diverse kulturevenemang, omfattande hälsovårdstjänster och olycksfallsförsäkring på fritiden.

Tjänsten är på heltid. Stiftelsen för Åbo Akademi tillämpar flexibel arbetstid. Vid nyanställning tillämpas prövotid.


Lön

Stiftelsen för Åbo Akademi tillämpar individuell lönesättning beroende på sökandes meriter och arbetserfarenhet. Sökande ombeds vänligen uppge sina löneanspråk i ansökan.


Ansökan

Ansökan lämnas in via den här länken senast den 6.12. 
Till den fritt formulerade ansökan fogas CV. De sökande som bedöms som starkast utgående från ansökningarna kallas till intervju i Åbo. Lämplighetsbedömning ingår i rekryteringsprocessen.


Information

Mera information om befattningen ges av ekonomidirektör Marian Westerlund, tel. +358 40 751 0797.
Mera information om rekryteringsprocessen ges av konsult Timo Harju, tel. +358 20 746 9688.

Stiftelsen för Åbo Akademi har i över 100 år skapat framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, akademisk utbildning och kultur på svenska i Finland. Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi. I vår verksamhet ingår även att upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur samt upprätthålla eller deponera bok-, konst- och vetenskapliga samlingar. Vi äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar vårt ändamål. Vår verksamhet genomsyras av samhällsansvar, öppenhet, kvalitet och hållbarhet. Vår personal omfattar ca 30 personer som huvudsakligen arbetar i Åbo.