Aktuell artikelFastigheter

Smartare energiförbrukning i Domus Aboensis

By 18 december, 2019 No Comments
Mika Soinio

Stiftelsen för Åbo Akademi fortsätter sitt målmedvetna arbete för hållbar utveckling. År 2018 installerades bergvärme i fem av stiftelsens fastigheter längs med Biskopsgatan och hösten 2019 genomfördes en energisanering i bostadsfastigheten Domus Aboensis. Tack vare energisaneringen sjönk energiförbrukningen i fastigheten till under en fjärdedel jämfört med tidigare år.

Konsulteringsbyrån nollaE utförde optimeringen av energieffektivitet i Domus Aboensis. De två höghusens årliga koldioxidutsläpp sjönk med 58 ton per år jämfört med förbrukningen innan energisaneringen. Stiftelsen för Åbo Akademis fastighetschef Mika Soinio är nöjd med resultatet:

-Vi vill vara föregångare inom hållbar utveckling. Våra fastigheter är en synlig del av staden och vi vill ta vårt ansvar för koldioxidutsläppen.
Genom energioptimeringen strävade man förutom minskade utsläpp också efter ekonomiska inbesparingar. Man hade redan tidigare utfört energisaneringsåtgärder i Domus, men dessa hade inte uppnått de förväntade inbesparingarna. Företaget nollaE utförde simuleringen och energioptimeringen av den år 1965 byggda fastigheten med sin egen AI-baserade mjukvara. Genom optimeringen fann programmet den lönsammaste kombinationen av åtgärder, som förbättrade byggnadens energieffektivitet märkbart. Uppföljningsdata visar att den förverkligade årliga totala energiförbrukningen har sjunkit med upptill 77 procent.