Kulturbärande verksamhet

Så länge skutan kan gå

By 29 november, 2018 No Comments

På båtvarvet i Runsala pågår en omfattande renovering av en för många åbobor kär klenod. Det över 130-åriga museifartyget Sigyn är en mäktig syn där hon tornar upp sig på sin docka vid åmynningen. Båtsman Anssi Lehtonen leder det jättelika arbetet, som beräknas ta två år. Allt är stort i Sigyn, från de trettio centimeter breda spanterna i sibiriskt lärkträd till riggdelarna som sågas och hyvlas på plats ur famntjocka stockar.

En betydande del av fartygets rigg, spant och bordläggning kommer att bytas ut. Den senaste stora renoveringen gjordes för aderton år sedan i Mariehamn med traditionella metoder. En stor del av det som gjordes då måste bytas ut, medan annat som renoverats under de senaste åren kan sparas.

– När man tätar nåten mellan däckplankorna med beck, kan man inte undvika att fukt tränger in mellan springorna. Sigyns däckplankor är bara några år gamla och i gott skick men de stödstrukturer som bär upp däcket har ruttnat och måste bytas ut, förklarar Anssi Lehtonen.

Att bevara ett museifartyg är en ständig kamp mot tidens tand. Sigyn är i dag världens enda bevarade träbark som gått i oceanfart. Hon byggdes på Gamla Varfvet i Göteborg 1887 av skeppsbyggmästare J.E Hübe för A. Landgrens änka. Fartyget gjorde sin sista resa som handelsfartyg år 1937. Att segla femtio år på världshaven är en anmärkningsvärd bragd för ett fraktfartyg i trä enligt Tapio Santala, som är projektansvarig för Sigyns restaurering.

– Den här typens fartyg byggdes för att hålla i tjugo år, de var bruksvaror, konstaterar han.

Ett handgripligt jobb

Fem personer jobbar på heltid med renoveringsarbetet under hösten 2018. Under 2019, då största delen av skrovets bordläggning görs, ökar personalstyrkan med tre personer från Runsala båtvarv. Bordläggningens långa furuplankor värms upp med ånga och böjs på plats för hand – ett arbete som ska göras både snabbt och precist. Överlag är renoveringen av Sigyn ett projekt som kräver mycket manuellt arbete. Ett bra exempel är vanterna, som alla renoveras för hand. Vanterna är vajrarna som stöttar i sidled masterna och stängerna och i ett skepp av Sigyns storlek finns kilometervis av vanter.

– De ursprungliga vajrarna smörjs in med en blandning av fårfett och tjära, sedan bekläs de med tyg och därefter kläs de med märling, en tunn lina av tjärad tråd, förklarar Anssi Lehtonen.

Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi understöder renoveringen finansiellt men privatpersoner och företag kan också bidra. Allmänheten kan följa med restaureringsarbetet på Runsala båtvarv genom att boka guidade rundturer via Forum Marinum.