Ruth Illman och Riina Forsman tilldelades studentkårens hedersutmärkelser - Stiftelsen för Åbo Akademi
Pristagare

Ruth Illman och Riina Forsman tilldelades studentkårens hedersutmärkelser

Åbo Akademis Studentkår firar 105 år i år. I samband med årsfesten lördagen den 17 februari tilldelades Stiftelsens för Åbo Akademi forskningschef Ruth Illman och styrelsemedlem Riina Forsman hedersutmärkelser.

Stiftelsens forskningsdirektör och Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman tilldelades Brahevingarna med lyra, som kan tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för synnerligen förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. För Illman innebär årets festligheter ett jubileum på mer än ett sätt. För 25 år sedan tilldelades hon nämligen Brahevingarna efter att ha suttit i kårstyrelsen som informationsansvarig.

– Jag är oerhört hedrad och glad över att uppmärksammas med den här hedersutmärkelsen. Studentkåren har betytt så mycket för mig genom åren: den har gett mig vänner för livet, jobb på Åbo Underrättelser – ja till och med min make har jag träffat där! Vad kunde väl vara viktigare än att få arbeta för de studerandes bästa? Jag är glad att få fortsätta arbeta för Åbo Akademis studerande, konstaterar Illman.

Ruth Illman. Foto: Linda Svarfvar.

Stiftelsens styrelsemedlem Riina Forsman tilldelades Brahelyran som är studentkårens högsta utmärkelsetecken. Brahelyran kan tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för utomordentliga förtjänster. Brahelyran delas inte ut varje år, utan endast efter noggrant övervägande till personer som gjort en särskilt stor insats för kåren. 

I motiveringen skriver studentkåren att Riina Forsman har en lång och gedigen kårbakgrund. I sin roll som kåraktiv har hon verkat bland annat som generalsekreterare, styrelsemedlem, fullmäktigeledamot samt utskottsaktiv. Forsman har för närvarande uppdraget som kårheraldiker vid Åbo Akademis Studentkår och är medlem i ekonomidirektionen.

Vidare beskriver studentkåren Forsman som en närvarande person som gärna hjälper till med både stort och smått. Hennes aktivitet vid studentkåren gör henne till en mycket välförtjänt mottagare av studentkårens högsta utmärkelse.

– Jag är otroligt hedrad av att bli tilldelad studentkårens förtjänsttecken Brahelyran. Mina år på Kåren har gett mig mycket glädje, gemenskap och vänner för livet samt en känsla av meningsfullhet: att ha fått vara del av en lång kedja av kåreniter som jobbar för studerandes bättre framtid.  Jag hoppas att jag också har kunnat ge någonting tillbaka. Att jag får motta Brahelyran tyder på att jag kanske har kunnat det, vilket gör mig extra glad, berättar Forsman.

Riina Forsman. Foto: Camilla Linko, taget på Brahebalen 27.1.2024.