Politiker på museipraktik i Stiftelsens för Åbo Akademi museer - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Museer

Politiker på museipraktik i Stiftelsens för Åbo Akademi museer

Finlands museiförbund ordnade kampanjen Politikerns museipraktik 24–28 augusti. Stiftelsens för Åbo Akademi museer deltog för första gången i kampanjen. Avsikten med kampanjen är att synliggöra det mångfasetterade arbete som pågår i ett museum, som besökare inte alltid är medvetna om. Museipraktikanterna fick även bekanta sig med museipersonalen och ställa frågor direkt till sakkunniga.

Kampanjen inleddes med att Pirjo Lampi besökte konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal. Där introducerades Lampi av museichef Ulrika Grägg som berättade om Casa Haartmans historia. Casa Haartman har under det senaste året genomgått en renovering som krävde att en del föremål tillfälligt behövde packas ner. Lampi hjälpte museiamanuens Maria Jansén att placera ut museiföremålen tillbaka till sina rätta platser.

Veckan fortsatte med att Mikaela Sundqvist och Niina Ratilainen fick lära sig rengöra en speldosa för metallskivor utan glaslock i Sibeliusmuseum under ledning av intendent Inger Jakobsson- Wärn. Instrumentet rengjordes genom en grundlig dammsugning, på lägsta effekt, med hjälp av pensel. Sedan inventerade Sundqvist och Ratilainen museishopen och tog del av arkiveringsarbetet.

– Det bästa med museipraktiken var att få ta del av de uppgifter och arbeten som görs bakom kulisserna: forskning, planering, konservering och inventering, säger Mikaela Sundqvist.

Mikaela Sundqvist och Niina Ratilainen fick lära sig rengöra en speldosa och inventera museishopen under sin praktik i Sibeliusmuseum.

Praktikveckan avslutades med att Ulla-Maija Vierimaa och Riina Lumme besökte museet Ett hem. De beundrade tavlor av bland annat Helene Schjerfbeck och Albert Edelfelt och fick lära sig om museets historia av museiamanuens Anni Mannevaara. Lumme hann även hjälpa till vid städningen av museet.