Polin-institutet - Stiftelsen för Åbo Akademi

Polin-institutet

Inez och Julius Polin-institutet är en arena för högklassig, relevant och internationellt intressant teologisk forskning vid Åbo Akademi. Institutet strävar efter att vara lokalt förankrat men med en tydlig nordisk och internationell inriktning. Institutets verksamhet består av forskningsprojekt, postdoc-befattningar, längre och kortare doktorandstipendier samt resebidrag för forskare anknutna till institutet.

Institutet har en egen forskningschef och en koordinator som är anställda av Åbo Akademi. Institutet förvaltas och utvecklas av en direktion som består av ÅA-interna och externa medlemmar. Stiftelsen har en representant i direktionen. Direktionen anhåller om medel av Åbo Akademis rektor som i sin tur årligen ansöker om medel hos Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse.

Du kan läsa mera om institutets verksamhet här.

Om donatorerna

Redan år 1930 upprättade Julius och Inez Polin ett gåvobrev för att skapa en moderfond i sitt namn. I ett brev till Stiftelsens för Åbo Akademi delegation år 1935 meddelade Julius Polin att en del av avkastningen från denna fond skulle tillfalla dotterfonden ”Julius Polins förfäders minne”. Den här fonden var stiftad till minne av tre av Julius Polins förfäder som alla var präster och som hade fått sin utbildning vid Kungliga Akademin i Åbo. Enligt gåvobrevet skulle årsavkastningen eller lämplig befunnen del därav användas till ”understöd åt svenska teologiestuderande i Finland”. Följande år, det vill säga år 1936, gjorde Julius Polin – efter att ha överlagt med Åbo Akademis dåvarande rektor Otto Andersson – ett tillägg angående fonden. Tillägget slog fast att medlen ur fonden också kan användas “för upprätthållande och utvecklande av fakultetens verksamhet” om de svenska teologiestuderandenas behov på annat sätt blivit uppfyllda vid den tidpunkt då avkastningen från fonden blir disponibel. De här uttalade syftena fungerar som ledstjärna för Polin-institutets verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Koordinator för Polin-institutet, Laura Wickström, polinkoordinator@abo.fi

Ordförande, professor Björn Vikström: bjorn.vikstrom@abo.fi

SÅAs representant, forskningskoordinator Nina Blom, nina.blom@stiftelsenabo.fi