Per Brahe-priset år 2014 till professor Niklas Sandler - Stiftelsen för Åbo Akademi
Pristagare

Per Brahe-priset år 2014 till professor Niklas Sandler

Stiftelsen för Åbo Akademi har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till professor Niklas Sandler. Prissumman uppgår till 12 000 euro. Stiftelsen för Åbo Akademi delar sedan år 1987 ut Per Brahe-priset till en yngre lovande forskare vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd. Sandler har nominerats till priset av institutionen för biovetenskaper, som vill understöda institutionens yngsta och mycket kunniga professors fortsatta anknytning till Åbo Akademi.

Stipendiet överräcktes av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande Peter Boström i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 11 december 2014 i Åbo.

Niklas Sandler är född 1972. Han är provisor och farmacie doktor. Han blev docent i farmaceutisk teknologi vid Helsingfors universitet 2007 och professor i farmaci vid Åbo Akademi i augusti 2009. Före det var han bl.a. post doc-forskare vid University of Otago i Nya Zeeland och seniorforskare vid läkemedelsbolaget AstraZeneca i Storbritannien.

Professor Sandler idkar tvärvetenskaplig forskningsverksamhet vid Åbo Akademi med medarbetare från bl.a. ämnet fysikalisk kemi och de kemisktekniska laboratorierna. Han har en imponerande publikationsförteckning, för tillfället med 54 originalartiklar. Under sin tid vid Åbo Akademi har han bl.a. koordinerat två stora TEKES-projekt och leder för tillfället ett akademiprojekt finansierat av Finlands Akademi. Utöver detta innehar han ett flertal förtroendeposter inom nationella och internationella farmaceutiska organisationer.

Bild på pristagaren: http://web.abo.fi/pressmaterial/Sandler.jpg