PressmeddelandenxArtikel-1

Nya medlemmar har utsetts för Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse

By 17 december, 2019 No Comments

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 10 december 2019 i Åbo valdes till nya medlemmar i delegationen diplomekonom Jan Holmberg och Ph. D. (Tech.) Lars Peter Lindfors för perioden 1.1.2020–31.12.2024. Till medlemmar i delegationen återvaldes diplomingenjör Lars Fagerholm, politices magister Susanna Korpivaara, kommerserådet Folke Lindström, politices magister Michael Smirnoff och filosofie doktor Lilian Wikström.

Till ordförande för delegationen för år 2020 återvaldes kommerserådet Peter Boström och regeringsrådet Paulina Tallroth återvaldes till dess vice ordförande för år 2020.

Till ny medlem i styrelsen för Stiftelsen för Åbo Akademi valdes för perioden 1.1.2020-31.12.2022 diplomekonom Jan Holmberg. Ekonomie magister Ebba Dåhli återvaldes till medlem i styrelsen för perioden 1.1.2020–31.12.2022. Övriga styrelsemedlemmar är advokat, JD Gisela Knuts, ekonomie magister Timo Ketonen, filosofie magister Martina Harms-Aalto, politices magister Michael Smirnoff och politices magister Stefan Wallin

Delegationen har högst 50 medlemmar och sammanträder två gånger per år. Till delegationens uppgifter hör bland annat att utse medlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse och utse styrelsemedlemmar i Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut och Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

Delegationens ordförande Peter Boström tackade de avgående delegationsmedlemmarna diplomekonom Bjarne Mitts och universitetslärare Björn Vikström för deras engagemang. Bjarne Mitts fick av styrelsens ordförande Gisela Knuts motta Akademimedaljen i brons för mångåriga värdefulla insatser för Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse.