Musei- och övriga fastigheter

Vi har tre museer, museet Ett Hem och Sibeliusmuseet i Åbo samt konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal. Stiftelsen upplåter teaterbyggnaden vederlagsfritt till Åbo svenska teater. Dessa är alla allmännyttiga fastigheter.

Museet Ett Hem
Biskopsgatan 14, Åbo

Byggdes 1829 för assessorn och hovrättsrådet Carl Procopé. Tomten inköptes successivt av Stiftelsen för Åbo Akademi. 1962 fick Stiftelsen lagfart på tomten.

Vid Biskopsgatan 14 återuppstod 1965 det sedan 1955 husvilla museet ”Ett hem” i en anspråkslösare variant. 1966 renoverades de båda flygelbyggnaderna.

Läs mer om Ett Hem här

Sibeliusmuseum
Biskopsgatan 17, Åbo

Tomten testamenterades 1923 till Stiftelsen för Åbo Akademi av makarna Ellen och Magnus Dahlström. Huset byggdes 1966-1968 av Stiftelsen för Åbo Akademi enligt ritningar av Woldemar Baeckman.

Läs mer om Sibeliusmuseum här

Casa Haartman
Klostergatan 3, Nådendal

Casa Haartman är ritat 1925-26 av den kända Åboarkitekten Erik Bryggman (1891-1955) enligt tidens rådande sparsmakade arkitekturideal.

I augusti 2017 överlät föreningen Hedvigs Minne, som har förvaltat Axel och Hedvig Haartmans forna hem sedan Axel Haartmans död 1969, Casa Haartman till Stiftelsen för Åbo Akademi.

Läs mer om Casa Haartman här

  • Teaterhuset i Åbo, ÅST, Eriksgatan 13 – Auragatan 10, Åbo
  • Forstinstitutområdet, Raseborg